Projekta “Kurzeme visiem” kopsavilkums

Projekta īstenotājs: Kurzemes plānošanas reģions Projekta vadītāja: Sandra Miķelsone – Slava, tālr. +371 67331492, e-pasts: sandra.mikelsone@kurzemesregions.lv  Projekta partneri: visas Kurzemes reģiona pašvaldības; piecas citu plānošanas reģionu pašvaldības (Aizkraukles, Jēkabpils, Limbažu, Smiltenes un Tukuma novadi); valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” ar tā 6 filiālēm; visas bērnu aprūpes iestādes Kurzemē. Projekta mērķis:  palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā

KOPSAVILKUMS PAR KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2015.-2030.GADAM UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015.-2020.GADAM SABIEDRISKĀS APSRIEDES LAIKĀ SAŅEMTAJIEM IEBILDUMIEM UN PRIEKŠLIKUMIEM

2015.gada 21.janvārī Kuldīgā notika Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un KPR Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektu sabiedriskā apspriede. Sanāksmes laikā dalībnieki piedalījās diskusijās atsevišķās grupās un izteica savu viedokli par izstrādātajiem dokumentiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem, kā arī kādam ir jābūt sadarbības mehānismam, lai īstenotu plānošanas dokumentos noteiktos rīcības virzienus un plānotās aktivitātes. Kopsavilkumu

19.oktobrī notiks tiešsaistes forums “Latvijas diasporas informācijas dzīve burbuļos vai realitātē?”

2022. gada 19. oktobrī Latviesi.com rīkos tiešsaistes forumu “Latvijas diasporas informācijas dzīve burbuļos vai realitātē?”. Foruma programma: 16.00-16.07 Latviesi.com vadītāja Induļa Bērziņa atklāšanas uzruna 16.07-16.30 Ekspertu dalīšanās pieredzē 16.30-16.40 Prezentācija par Latviesi.com piedāvātajām iespējām 16.40-16.55 Vārds darba grupu moderatoriem par diskusiju tematiem darba grupās 16.55-17.10 Virtuālā kafijas pauze 17.10-18.30 Diskusijas darba grupās 18.30-19.00 Kopsavilkums, darba grupās iegūtās atziņas un jautājumi Foruma

Sventājā diskutē par sociāli iekļaujošas sabiedrības veidošanu, institucionālo spēju stiprināšanu un sadarbības iespējām

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gada projekta ,,Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai’’(Viedā plānošana/SMART PLANNING) ietvaros 5.oktobrī Sventājā, Lietuvā notika pārrobežu sadarbību veicinoši seminārs – ,,Sociāli iekļaujoša sabiedrība” un “Institucionālo spēju stiprināšana un iedzīvotāju sadarbība.” Pasākums kopā pulcēja vairāk nekā 30 Klaipēdas reģiona un Kurzemes pašvaldību sociālos darbiniekus, projektu un

LVA Diaspora: aicina vecākus uz semināriem par daudzvalodību un latviešu valodu!

Eiropas Latviešu apvienība DIASPORAS VECĀKUS aicina uz semināriem par daudzvalodību un latviešu valodu! Pirmais no semināriem “NESODI SAVU BĒRNU, JA VIŅŠ TEV NEATBILD LATVISKI” notiks tiešsaistē 14. oktobrī plkst. 11.00 un 21.00 pēc Latvijas laika (viena satura lekcija divos dažādos laikos). Pieteikšanās semināram: ej.uz/LVvalodavecakiem Semināra temati: – Es esmu latvietis/-e un vēlos, lai arī mans

Seminārā Nīcā attīsta pārrobežu projektu idejas kopīgai īstenošanai tūrisma jomā

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta ,,Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai’’(Viedā plānošana/SMART PLANNING) ietvaros 8.septembrī Nīcā notika otrais pārrobežu sadarbību veicinošais seminārs (Networking workshop: Cross border tourism), kas pulcēja vairāk nekā 30 Klaipēdas reģiona un Kurzemes pašvaldību tūrisma speciālistus, projektu un attīstības plānotājus. Semināra ievadā katrs reģions ieskicēja tūrisma

Apstiprināti grozījumi Nr.7 Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā

2022. gada 26. jūlijā Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprinājusi grozījumus “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plānā 2017.–2020.gadam”, kas izstrādāts projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Apstiprinātajos grozījumos veikti redakcionāli un tehniski precizējumi saistībā ar jaunās infrastruktūras izveidi un vietu skaita palielinājumu – no 8 uz 12 vietām – grupu dzīvoklī Kuldīgas novada pašvaldībā. Savukārt 2022.gada

Informatīvs ziņojums par pieņemto Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmu 2021. – 2027.gadam

Kurzemes plānošanas reģions 2022. gada 13.jūnijā  ir sagatavojis informatīvu ziņojumu par pieņemto Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmu 2021. – 2027.gadam. Saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes 2022.gada 31.maija lēmumu Nr.05/22 “Par Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021. – 2027.gadam un vides pārskata apstiprināšanu” ir apstiprināta Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2021. – 2027.gadam

23.novembrī tiešsaistē notiks publiskās apspriešanas sanāksme Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 2. redakcijas projektam

Šī gada 23.novembrī  plkst. 14.00  aicinām piedalīties Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 2. redakcijas projekta publiskās apspriešanas sanāksmē, kas notiks tiešsaistē. Tiešsaistes pasākumā ikvienam būs iespēja iepazīties ar Kurzemes plānošanas reģiona izstrādāto Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 2. redakciju, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus un diskutēt ar Attīstības programmas izstrādātājiem.

Sākusies publiskā apspriešana Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 2. redakcijas projektam

Kurzemes plānošanas reģions uzsācis izstrādātās Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 2. redakcijas projekta sabiedrisko apspriešanu, kas ilgs no šī gada 10.novembra līdz 10.decembrim. Lai veicinātu kurzemnieku iesaisti jaunās Attīstības programmas izstrādē, šī gada 23. novembrī tiešsaistē notiks publiskās apspriešanas sanāksme. Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programma 2021.-2027.gadam” ir  vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā