Projekta “Kurzeme visiem” kopsavilkums

Kurzemes plānošanas reģiona logo

Projekta īstenotājs: Kurzemes plānošanas reģions Projekta vadītāja: Sandra Miķelsone – Slava, tālr. +371 67331492, e-pasts: sandra.mikelsone@kurzemesregions.lv  Projekta partneri: visas Kurzemes reģiona pašvaldības; piecas citu plānošanas reģionu pašvaldības (Aizkraukles, Jēkabpils, Limbažu, Smiltenes un Tukuma novadi); valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” ar tā 6 filiālēm; visas bērnu aprūpes iestādes Kurzemē. Projekta mērķis:  palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā

KOPSAVILKUMS PAR KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2015.-2030.GADAM UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015.-2020.GADAM SABIEDRISKĀS APSRIEDES LAIKĀ SAŅEMTAJIEM IEBILDUMIEM UN PRIEKŠLIKUMIEM

Kurzemes plānošanas reģiona logo

2015.gada 21.janvārī Kuldīgā notika Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un KPR Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektu sabiedriskā apspriede. Sanāksmes laikā dalībnieki piedalījās diskusijās atsevišķās grupās un izteica savu viedokli par izstrādātajiem dokumentiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem, kā arī kādam ir jābūt sadarbības mehānismam, lai īstenotu plānošanas dokumentos noteiktos rīcības virzienus un plānotās aktivitātes. Kopsavilkumu

Aicina uz tiešsaistes semināru vecākiem un pedagogiem par daudzvalodības apguvi

Eiropas Latviešu apvienība, rūpējoties par latviešu valodas prestižu diasporā un sniedzot atbalstu vecākiem un pedagogiem, aicina uz tiešsaistes semināru – nodarbību vecākiem un pedagogiem par daudzvalodību, iespējām latviešu valodas apguves veicināšanā un attīstībā šādās ģimenēs. Seminārs notiks 2023. gada 22. novembrī, bet 29. novembrī būs kopsavilkums un aizsāktās diskusijas turpinājums. Bezmaksas tiešsaistes seminārs notiks trešdien, 2023.

Apstiprināti grozījumi Nr.8 Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā

2023. gada 8. augustā Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprinājusi grozījumus “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plānā 2017.–2020.gadam”, kas izstrādāts projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Apstiprinātajos grozījumos veikti redakcionāli un tehniski precizējumi saistībā ar izmaiņām plānotās infrastruktūras izveidē Dienvidkurzemesa novada pašvaldībā – pašvaldība neveidos dienas aprūpes centru cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem Kuldīgas novada pašvaldībā.

Dabai tableti nevajag: ar aktīvu iedzīvotāju rīcību un labāku pārvaldību iespējams samazināt farmaceitiski aktīvo vielu nonākšanu vidē

Analizējot  medikamentu aktīvo vielu klātbūtni notekūdeņos, kā arī Latvijas un Lietuvas upēs un ūdenstilpēs, pētnieki ir secinājuši, ka daudzviet šīs vielas ir tuvu vai pārsniedz koncentrāciju, kas tiek uzskatīta par videi drošu. Lai mazinātu medikamentos esošo farmaceitiski aktīvo vielu (FAV) nonākšanu vidē, nepieciešams ne tikai turpināt izglītot iedzīvotājus par medikamentu atbildīgu lietošanu, nederīgās zāles nododot

Ar ezeru apsaimniekotāju izglītošanu noslēdzas projekta LIVE LAKE aktivitātes Latvijā un Lietuvā

projekta LIVE Lake ietvaros rīkotā semināra dalībnieki klausās runātājos.

Ar izglītojošu semināru par saldūdeņu biotopiem un ezeru apsaimniekošanu, pārvaldību un ar to saistītajiem jautājumiem noslēdzas Kurzemes plānošanas reģiona un tā astoņu partneru vairāk nekā divus gadus kopīgi īstenotais Interreg Latvijas – Lietuvas programmas projekts Nr.LLI-449 “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (LIVE LAKE). Divu dienu seminārs ezeru apsaimniekotājiem notika 23.-24.maijā, viesnīcā USMA SPA,

19.oktobrī notiks tiešsaistes forums “Latvijas diasporas informācijas dzīve burbuļos vai realitātē?”

2022. gada 19. oktobrī Latviesi.com rīkos tiešsaistes forumu “Latvijas diasporas informācijas dzīve burbuļos vai realitātē?”. Foruma programma: 16.00-16.07 Latviesi.com vadītāja Induļa Bērziņa atklāšanas uzruna 16.07-16.30 Ekspertu dalīšanās pieredzē 16.30-16.40 Prezentācija par Latviesi.com piedāvātajām iespējām 16.40-16.55 Vārds darba grupu moderatoriem par diskusiju tematiem darba grupās 16.55-17.10 Virtuālā kafijas pauze 17.10-18.30 Diskusijas darba grupās 18.30-19.00 Kopsavilkums, darba grupās iegūtās atziņas un jautājumi Foruma

Sventājā diskutē par sociāli iekļaujošas sabiedrības veidošanu, institucionālo spēju stiprināšanu un sadarbības iespējām

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gada projekta ,,Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai’’(Viedā plānošana/SMART PLANNING) ietvaros 5.oktobrī Sventājā, Lietuvā notika pārrobežu sadarbību veicinoši seminārs – ,,Sociāli iekļaujoša sabiedrība” un “Institucionālo spēju stiprināšana un iedzīvotāju sadarbība.” Pasākums kopā pulcēja vairāk nekā 30 Klaipēdas reģiona un Kurzemes pašvaldību sociālos darbiniekus, projektu un

LVA Diaspora: aicina vecākus uz semināriem par daudzvalodību un latviešu valodu!

Eiropas Latviešu apvienība DIASPORAS VECĀKUS aicina uz semināriem par daudzvalodību un latviešu valodu! Pirmais no semināriem “NESODI SAVU BĒRNU, JA VIŅŠ TEV NEATBILD LATVISKI” notiks tiešsaistē 14. oktobrī plkst. 11.00 un 21.00 pēc Latvijas laika (viena satura lekcija divos dažādos laikos). Pieteikšanās semināram: ej.uz/LVvalodavecakiem Semināra temati: – Es esmu latvietis/-e un vēlos, lai arī mans

Seminārā Nīcā attīsta pārrobežu projektu idejas kopīgai īstenošanai tūrisma jomā

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta ,,Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai’’(Viedā plānošana/SMART PLANNING) ietvaros 8.septembrī Nīcā notika otrais pārrobežu sadarbību veicinošais seminārs (Networking workshop: Cross border tourism), kas pulcēja vairāk nekā 30 Klaipēdas reģiona un Kurzemes pašvaldību tūrisma speciālistus, projektu un attīstības plānotājus. Semināra ievadā katrs reģions ieskicēja tūrisma