Projekta “Kurzeme visiem” kopsavilkums

Projekta īstenotājs: Kurzemes plānošanas reģions Projekta vadītāja: Sandra Miķelsone – Slava, tālr. +371 67331492, e-pasts: sandra.mikelsone@kurzemesregions.lv  Projekta partneri: projekta īstenošanā iesaistīti 28 sadarbības partneri (kontaktinformāciju skatīt šeit): visas Kurzemes reģiona pašvaldības piecas citu plānošanas reģionu pašvaldības (Aizkraukles, Limbažu, Smiltenes un Tukuma novadi un Jēkabpils pilsēta), valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” ar tā 6 filiālēm visas bērnu aprūpes iestādes Kurzemē

KOPSAVILKUMS PAR KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2015.-2030.GADAM UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015.-2020.GADAM SABIEDRISKĀS APSRIEDES LAIKĀ SAŅEMTAJIEM IEBILDUMIEM UN PRIEKŠLIKUMIEM

2015.gada 21.janvārī Kuldīgā notika Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un KPR Attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektu sabiedriskā apspriede. Sanāksmes laikā dalībnieki piedalījās diskusijās atsevišķās grupās un izteica savu viedokli par izstrādātajiem dokumentiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem, kā arī kādam ir jābūt sadarbības mehānismam, lai īstenotu plānošanas dokumentos noteiktos rīcības virzienus un plānotās aktivitātes. Kopsavilkumu

Apstiprināti grozījumi Nr.2 Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā

2020.gada 25.jūnijā Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprinājusi grozījumus “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plānā 2017.–2020.gadam”, kas izstrādāts projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Veiktie grozījumi saglabā DI plānā iepriekš nospraustos mērķus, tomēr bija nepieciešami, lai pašvaldības varētu saskaņot  tajās dzīvojošo bērnu ar FT un pilngadīgu personu ar GRT vajadzības ar pašvaldību iespējām un turpinātu iesāktos

Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkursi

Aktīvo iedzīvotāju fondā laika periodā no 2020.gada maija līdz 2022. gada beigām tiks izsludināti 7 atklāti projektu konkursi, kā arī piešķirts finansiāls atbalsts sadarbības iniciatīvu attīstībai un īstenošanai ar partneriem no donorvalstīm (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija). 2020.gada maijā tiks izsludināti divi projektu konkursi un sākta projektu pieteikumu pieņemšana (sekos atsevišķs uzaicinājums): Stratēģisko projektu konkurss. Aicinām jau

Īres dzīvojamo māju Ventspilī jaunbūvju projektu līdzfinansēšanas konkurss

2020. g. 06. maijs, 15:07 / Ekonomikas nodaļaFoto: Publicitātes foto Lai risinātu īres mājokļu pieejamības problēmu, Ventspils pilsētas dome, saskaņā ar 2020. gada 3. aprīlī apstiprināto nolikumu Nr. 2 “Īres dzīvojamo māju Ventspilī jaunbūvju projektu līdzfinansēšanas konkurss”, izsludina Īres dzīvojamo māju Ventspilī jaunbūvju projektu līdzfinansēšanas konkursa 1. kārtu. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: no 06.05.2020 līdz 09.11.2020 plkst. 17:00.

Jau otro reizi īstenos globālu Latvijas emigrantu un remigrantu aptauju

Latvijas Universitātes migrācijas pētnieku grupa š.g. 22. septembrī uzsākusi lielāko migrācijas tematikai veltīto aptauju, kurā tiek aicināti piedalīties gan tie tautieši, kas pastāvīgi vai daļēji dzīvo ārpus Latvijas, gan tie, kas pēc dzīves vai darba ārzemēs ir atgriezušies Latvijā. Šāda mēroga aptauja Latvijā tiek veikta jau otro reizi. Pētījums tiek īstenots Latvijas Zinātnes padomes finansētā

Apstiprināti grozījumi Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā

2019.gada 16.jūlijā Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprinājusi grozījumus “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plānā 2017.–2020.gadam”, kas izstrādāts projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Veiktie grozījumi saglabā DI plānā iepriekš nospraustos mērķus, tomēr bija nepieciešami, lai pašvaldības varētu saskaņot  tajās dzīvojošo bērnu ar FT un pilngadīgu personu ar GRT vajadzības ar pašvaldību iespējām un turpinātu iesāktos

Diskusija par nākamā 2021.-2027.gada plānošanas perioda prioritātēm 11.jūnijā, Liepājā

Šogad notiek aktīvs darbs pie nākamā 2021.-2027.gada perioda industriālās politikas izstrādes un ES fondu plānošanas. Jūsu viedoklis un pieredze šajā posmā ir ļoti nozīmīga, tāpēc aicinām Jūs piedalīties Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā diskusijā – darbnīcā, kur diskutēsim un izteiksim priekšlikumus kā reģionam attīstīt esošās un jaunas konkurētspējas priekšrocības. ŠIS

Noslēdzas projekts Baltic Blue Growth; pieejami projektā izstrādātie informācijas materiāli un ziņojumi

2019.gada 30. aprīlī noslēdzas Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekts ”Baltijas jūras izaugsme – liela mēroga gliemeņu audzēšanas attīstība Baltijas jūrā” (Baltic Blue Growth). Viens no galvenajiem projekta rezultātiem ir apstiprinājums, ka Baltijas jūrā ir iespējams izaudzēt gliemenes, ja izmanto apstākļiem piemērotu un pielāgotu tehnoloģiju, tostarp arī Kurzemes piekrastē atklātās jūras apstākļos. Lai arī novāktās