Publicēts: 31.05.2023.
Atjaunināts: 31.05.2023.

Piekļūstamības paziņojums

Kurzemes plānošanas reģions (turpmāk – KPR) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni – www.kurzemesregions.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Kopumā Kurzemes plānošanas reģiona oficiālā tīmekļvietne https://www.kurzemesregions.lv/ ir veidota tā, lai tā būtu piekļūstama dažādiem lietotājiem, tai skaitā cilvēkiem invaliditāti:

  • Oficiālā tīmekļvietne ir pieejama gan stacionārajās ierīcēs, gan mobilajās ierīcēs, pēc iespējas nodrošinot tīmekļvietnes pielāgošanos izmantotajai ierīcei;
  • Informācija oficiālajā tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē veidota saturiski, strukturāli un vizuāli viegli saprotama un uztverama lietotājam;
  • Iespējams mainīt visas oficiālās tīmekļvietnes krāsu kontrastus – melnu uz koši dzeltena fona vai koši dzeltenu uz melna fona, tādējādi to padarot ērtāk pārlūkojamu cilvēkiem ar redzes invaliditāti;
  • Saturu iespējams tuvināt par 100%, 200% un pat vairāk nekā 300%;

Kurzemesregions.lv tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto atsevišķo nepilnību dēļ:

  • Būtiski jāuzlabo navigēšanas iespējas ar “TAB” taustiņu, lai būtu redzama atrašanās vieta oficiālajā tīmekļvietnē, kā arī navigēšana būtu secīgāka un vienkāršāka.
  • Atsevišķiem attēliem, kuri tīmekļvietnē ievietoti senāk vai pārpublicēti no citiem informācijas avotiem, trūkst vai nav precīzi uztverams alternatīvais teksts. Sadaļas tiks pārskatītas un alternatīvais teksts attēliem pievienots.
  • Nav aktīvas ikonas “Printēt” ar tastatūras piekļuvi (darbību var veikt ar tastatūru, lietojot Ctrl +P).
  • KPR oficiālajā tīmekļvietnē tiek publicēti video no YouTube, kuriem lielākoties ir subtitri, tomēr atsevišķiem video to nav. Kā alternatīvu piekļūstamības uzlabošanai šādiem video iespējama aprakstu pievienošana par video redzamo.
  • Atsevišķās vietās jaunumu sadaļas ziņu teksta sadaļās dažkārt tiek izlaists kāds no virsrakstu līmeņiem, kā arī daži virsraksti veidoti vienkārša teksta formā, tomēr tas netraucē mājas lapas piekļūstamībai un papildu darbības nav nepieciešamas.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 31.05.2023. Izvērtēšanu veica Laura Homka, Kurzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa:

izvērtējuma protokola veidlapa (MS word formātā) izvērtējuma protokola veidlapa (zip formātā edoc fails)

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Kurzemes plānošanas reģionu, rakstot: pasts@kurzemesregions.lv vai zvanot: tālruni: +371 67331492.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: pasts@kurzemesregions.lv
Tālrunis: +371 67331492
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 darbadienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir  Kurzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste.

E-pasts: laura.homka@kurzemesregions.lv
Tālrunis: +371 67331492

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 31.05.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Evita Ozoliņa, Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja