MŪSU KOMANDA

Inga Bērziņa
Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja

+371 63350100

Vija Jablonska
Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājas vietniece

+371 63461056

Evita Ozoliņa
Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja

+371 67331492

Administrācija

Ingeborga Bordāne
Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas biroja administratore

+371 67331492

Ilze Vāverīte
Galvenā grāmatvede

+371 22014088

Ronalds Veiss
Telpiskās attīstības plānotājs

+371 20015076

Aiga Meri
Projektu nodaļas vadītāja

+371 67331634

+371 29483674

Agnese Berģe
Reģionālais remigrācijas koordinators

+371 67331634
+371 20478252

Evita Taupmane
Projektu finanšu vadītāja

+371 67331492
+371 26588777

Agnese Matvejeva
izglītības jomas reģionālā koordinatore

+371 28381229

Samanta Struža
Biroja tehniskā sekretāre

+371 67331492 
+371 25369636

Igors Buķis-Fleitmanis
Jurists

+371 26416955

Laura Homka
Sabiedrisko attiecību speciāliste

+371 26454574

Sabiedriskā transporta nodaļa

Vaira Brūdere
Nodaļas vadītāja

+371 29426224

Indulis Ozoliņš
Sabiedriskā transporta tīkla plānotājs

+371 29536560

KPR Uzņēmējdarbības centrs

Baiba Kūma
Uzņēmējdarbības centra vadītāja

+371 63807276
+371 29190998

Adrese:  Striķu iela 2, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotie projekti

“KURZEME VISIEM”

Sandra Miķelsone-Slava
Projekta vadītāja

+371 67331492
+371 20027280

Anete Jansone
Projekta vadītājas asistente

+371 67331492
+371 26355733

Laura Homka
Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

+371 26454574

Lolita cīrule
projekta finanšu vadītāja

+371 29139333

Igors Buķis-Fleitmanis
projekta Jurists

 +371 26416955

Ilona Talente
projekta koordinatore

+371 27016380

Kurzemes kultūras programma

Evita Taupmane
Projekta vadītāja

+371 67331492
+371 26588777

natac, Izzini baltus

Alise Lūse
Projekta vadītāja

+371 67331634
+371 26567874

GRASS

Ligita Kokaine
Projekta vadītāja

+371 26586604

RETROUT

Edvīns Drigins
Projekta vadītājs

+371 67331634
+371 26457644

Zane Gaile
Mārketinga koordinatore

+371 29206098

pārgĀjienu projekts

Aija Neilande
projekta koordinatore

+371 26147139

East Baltic Harbours

Aiga Meri
Projekta vadītāja

+371 67331634
+371 29483674

Maija Bebre
Mārketinga koorindatore

+371 28665571

Samanta Struža
Projekta vadītāja asistente

+371 67331634

MILITARY HERITAGE

Jana Kalve
Projekta vadītāja

+371 29524558

smart planning

Marta Štube
Telpiskās plānošanas speciāliste

+371 22414247

CB small ports

Zane Gaile
Mārketinga koordinatore

+371 29206098

Aiga Meri
Projekta vadītāja

+371 67331634
+371 29483674

Samanta Struža
Projekta vadītāja asistente

+371 67331634

Zane Gaile
Mārketinga koordinatore

+371 29206098

Ilona Talente
projekta vadītāja

+371 27016380