MŪSU KOMANDA

Aivara Priedola foto

Aivars Priedols
Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs

+371 28001180

Māra Zusta foto

Māris Zusts
Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks

+371 63807260

Kurzemes plānošanas reģiona Administrāicjas vadītājas Evitas Ozoliņas foto

Evita Ozoliņa
Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja

+371 67331492

Administrācija

Ingeborgas Bordānes foto

Ingeborga Bordāne
Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas biroja administratore

+371 67331492

Aigas Meri foto

Aiga Meri
Projektu nodaļas vadītāja

+371 67331634

+371 29483674

Ilzes Vāverītes foto

Ilze Vāverīte
Galvenā grāmatvede

+371 22014088

Agneses Lāces foto

Agnese Lāce
izglītības jomas reģionālā koordinatore

+371 28381229

Agnese Berģe
Reģionālā remigrācijas koordinatore

+371 67331634
+371 20478252

Evitas Taupmanes foto

Evita Taupmane
Projektu finanšu vadītāja

+371 67331492
+371 26588777

Lauras Homkas foto

Laura Homka
Sabiedrisko attiecību speciāliste

+371 26454574

Inguna Tomsone
Telpiskās attīstības plānotāja

+371 26552939

Ivetas Blauas foto

Iveta Blaua
Projektu vadītāja – eksperte plānošanas un reģionālās attīstības jautājumos

+371 26822779

Attēls nav pievienots

Alla Kudiņa
Projektu vadītāja – eksperte plānošanas un reģionālās attīstības jautājumos

+371 29484999

Jānis Puga
ĢIS speciālists / kartogrāfs

+371 28839034

Attēls nav pievienots

Linda Baumane
Juriste / iepirkumu speciāliste

+371 29142669

Samantas Stružas foto

Samanta Struža
Biroja tehniskā sekretāre (ilgstošā prombūtnē)

+371 67331492
+371 25369636

Sabiedriskā transporta nodaļa

Induļa Ozoliņa foto

Indulis Ozoliņš
nodaļas vadītājs

+371 29536560

Anna Vērdiņa
Maršruta tīkla plānotāja

+371 27000178

Sabiedriskā transporta nodaļas adrese: Meldru iela 1, Liepāja, LV-3401

KPR Uzņēmējdarbības centrs

Baibas Kūmas foto

Baiba Kūma
Uzņēmējdarbības centra vadītāja

+371 63807276, +371 29190998

KPR Uzņēmējdarbības centra adrese:  Striķu iela 2, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotie projekti

GAISMA TUMSĀ

Attēls nav pievienots

Anna Elizabete Upsava
Projekta vadītāja

+371 26369876

RESIST

Baibas Kūmas foto

Baiba Kūma
Projekta vadītāja

+371 63807276, +371 29190998

Attēls nav pievienots

Ilze Bembere
projekta eksperte sociālo inovāciju jomā

+371 22047799

Kurzemes kultūras programma

Evitas Taupmanes foto

Evita Taupmane
Projekta vadītāja

+371 67331492
+371 26588777

ZAĻIE DZELZCEĻI ii /   note

Aijas Neilandes foto

Aija Neilande
projekta vadītāja

+371 26147139

BSR FOOD COALITION / ACCESS ROUTES

Alises Lūses foto

Alise Lūse
Projektu vadītāja

+371 67331634
+371 26567874

SURUMO

Vizma Ģēģere
projekta vadītāja

+371 29129385

Anna Vērdiņa
mobilitātes speciāliste

+371 27000178

WaterMan / PĀRGĀJIENU TAKU PIEEJAMĪBA

Aijas Neilandes foto

Aija Neilande
projektU vadītāja

+371 26147139

BALTIC SEA2LAND

Ligitas Kokaines foto

Ligita Kokaine
Projekta vadītāja

+371 26586604

Entrepreneurship in Kurzeme

Baibas Kūmas foto

Baiba Kūma
Projekta vadītāja

+371 63807276
+371 29190998

Attēls nav pievienots

Viktorija Reine
Projekta koordinatore

+371 63807276
+371 28232978

TOUR4YOUTH

Aijas Neilandes foto

Aija Neilande
projekta vadītāja

+371 26147139

Agneses Lāces foto

Agnese Lāce
Izglītības eksperte

+371 28381229

Agnese Lejniece
Karjeras speciāliste

GARDEN PEARLS II

Vizma Ģēģere
projekta vadītāja

+371 29129385