Mērķis

Uzlabot Baltijas pārgājienu taku – Jūrtakas un Mežtakas pieejamību dažādām sociālajām grupām, ieviešot pieejamības un iekļaujošā mārketinga risinājumus abu taku teritorijā Latvijā un Igaunijā.

 Īstenošanas laiks
01.07.2023. – 30.06.2026.

 Finansējums
€ 1 245 027,00, no kuriem                                € 996 021,60 ERAF finansējums

 Projekta vadītāja
Aija Neilande
+371 26 147 139
aija.neilande@kurzemesregions.lv

vairāk par projektu Vairāk par Igaunijas - Latvijas Pārrobežu programmu
Latvijas dabas tūrista ētikas kodekss