Projekta “Pārgājienu taku pieejamība” partneri, februāra izskaņā, tikās Tallinā, lai turpmāk veidotu garās distances pārgājienu maršrutus “Mežtaka” un “Jūrtaka” pieejamākus dažādām sabiedrības grupām – cilvēkiem ar kustību, redzes, dzirdes traucējumiem, kas ietver ne tikai cilvēkus ar invaliditāti, bet arī ģimenes ar maziem bērniem, kuri pārvietojas ar bērnu ratiņiem, seniorus un cilvēkus ar pagaidu kustību traucējumiem. Sadarbībā ar šo sabiedrības grupu organizācijām un projekta partneriem no Latvijas un Igaunijas, tiek izstrādāti vides pieejamības risinājumi, un veidoti speciālo interešu taku posmi garo distanču pārgājienu maršrutos “Jūrtaka” un “Mežtaka”.

Kurzemes plānošanas reģions šī projekta ietvaros veikts uzlabojumus visos Kurzemes posmos, proti 21 Jūrtakas posmā un 13 Mežtakas posmos. Galvenokārt tie būs audio risinājumi, kā arī viena lielāka investīcija Jūrtakas posmā: Apšuciems – Klapkalnciems. Kur tiks veikti uzlabojumi, lai nodrošinātu pludmales un jūras pieejamību cilvēkiem ratiņkrēslos. Kā arī iegādāti 2 specializēti pludmales ratiņkrēsli, kuri ļaus brīvi pārvietos pa pludmali, kā arī tos varēs izmantot peldēm jūrā un kā sauļošanās krēslus krastā.

Projekta sauklis un mērķis, uz kuru ejam, – Takas ejamas un pieejamas!

Šī aktivitāte tiek veikta kā daļa no projekta “Mežtakas un Jūrtakas pārgājienu taku pieejamības uzlabošana dažādām sociālajām grupām” (EE-LV00013). Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Interreg Igaunija-Latvija programmas 2021-2027 finansiālu atbalstu.

Vairāk par projektu “Pārgājiena taku pieejamība”

Projekta “Pārgājiena taku pieejamība” mērķis ir uzlabot Baltijas pārgājienu taku – Jūrtakas un Mežtakas pieejamību dažādām sociālajām grupām, ieviešot pieejamības un iekļaujošā mārketinga risinājumus abu taku teritorijā Latvijā un Igaunijā.. Projekts tiek īstenots ar Igaunijas – Latvijas Pārrobežu programmas atbalstu no 2023. gada 1.jūlija līdz 2026. gada 30.jūnijam ar kopējo finansējumu – € 1 245 027,00, no kā € 996 021,60 ir ERAF finansējums.

Vairāk informācijas par projektu: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/pargajienu-taku-pieejamiba/

Projekta vadītāja Kurzemes plānošanas reģionā:
Aija Neilande
Tālrunis: +371 26 147 139, aija.neilande@kurzemesregions.lv