Mērķis
Celt pašvaldību kapacitāti to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, lai tās spētu nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, kā arī spētu sniegt iedzīvotajiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām atbilstoši aktuālajām demogrāfiskajām tendencēm.

 Īstenošanas laiks
08.05.2023. – 30.06.2026.

 Finansējums
€ 3 025 000,00 (t.sk. Atveseļošanas fonds: € 2 500 000,00 un valsts budžets € 525 000,00)

 Projekta kontaktpersona
Zane Gaile                                                      +371 29206098
zane.gaile@kurzemesregions.lv