Projekta Nr. 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001

Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju projekta “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” (AF3.1.1.2.i.) ietvaros  š.g. 8. – 9. novembrī organizē apmācības visu Latvijas pašvaldību attīstības plānotājiem un speciālistiem darbā ar jaunatni “#DariJaudīgi!”. Pasākums norisināsies Ventspils Tehnikuma telpās, Saules ielā 15, Ventspilī.

Apmācības būs veltītas pašvaldību autonomās funkcijas “Darbs ar jaunatni” pilnveidošanai. To laikā papildināsim zināšanas un praktisko pieredzi publisko pakalpojumu plānošanā un novērtēšanā, jauniešu iesaistes iespējām lēmumu pieņemšanā, komunikācijas kanālu izmantošanu saziņā ar jauniešiem un daudz ko citu. Būs iespēja arī klātienē apskatīt labās prakses piemērus, kur pašvaldība ar jauniešiem kopā veic lielus darbus.

Aicinām reģistrēties pasākumam līdz š.g. 1.novembrim, aizpildot pieteikšanās anketu:

Pieteikšanās apmācībām #DariJaudīgi, Ventspilī, 2023. gada 8. - 9. novembrī

Lūdzam pievērst uzmanību, ka reģistrācija pasākumam nenozīmē automātisku dalību tajā. Vietu skaits ir ierobežots (līdz 70 dalībniekiem). Pēc reģistrācijas noslēguma visi apstiprinātie dalībnieki saņems apstiprinājuma e-pastu.

Provizoriskā pasākuma dienas kārtība (detalizēta darba kārtība un praktiskā informācija tiks nosūtīta pēc reģistrācijas beigām):

Darba kārtība apmācībām #DariJaudīgi

Informējam, ka dalība pasākumā (ieskaitot nakšņošanu 2 – 4-vietīgos numuriņos viesnīcā “Venta”) ir bez maksas.

Apmācības tiek īstenotas Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” projekta Nr. 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001 “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” ietvaros.

Plašāk par projektu “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” var uzzināt Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/pievilciga-dzives-vide/pasvaldibu-kapacitates-stiprinasana-to-darbibas-efektivitates-un-kvalitates-uzlabosanai/

Informāciju sagatavoja:

Zane Gaile
Kurzemes plānošanas reģiona
Projekta eksperte
mob.+371 29206098
zane.gaile@kurzemesregions.lv