Iespēja pašvaldību speciālistiem un attīstības plānotājiem piedalīties apmācībās 16. un 30. maijā

Projekta Nr. 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001 Aicinām Pašvaldību speciālistus, kuri saistīti ar jaunatnes lietu vadību, un attīstības plānotāji, paplašināt savas zināšanas, piedaloties  divās apmācībās – par argumentāciju un kritisko domāšanu, kā arī par lēmumu pieņemšanas procesiem valstī un iespējām tos ietekmēt pašvaldībā, Saeimā, Ministru Kabinetā un citviet. Īstenojot projektu “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai”

Kurzemes pašvaldību speciālisti iepazīst Vidzemes pieredzi darbā ar jaunatni

Projekta Nr. 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001 2024. gada 29. februārī un 1. martā Kurzemes pašvaldību speciālisti darbā ar jaunatni devās uz Vidzemi, lai apgūtu pieredzi, kā tiek organizēts darbs ar jauniešiem Jūrmalas, Madonas un Gulbenes pašvaldībās. Pieredzes apmaiņas vizīte notika projekta “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” ietvaros. Vizītes pirmā diena sākās ar Jūrmalas Jauniešu

Kurzemes jaunatnes lietu speciālisti apgūst Liepājas pozitīvo pieredzi

Projekta Nr. 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001 26.janvārī Liepājas valstspilsētas pašvaldībā pulcējās Kurzemes reģiona speciālisti, lai iepazītu Liepājas pieredzi darbā ar jaunatni. Pasākums notiek projekta “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” (Nr. 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001) ietvaros, un šī ir jau otrā šāda veida aktivitāte projektā. Pirmo reizi visi jaunatnes lietu speciālisti tikās Kuldīgā 2023.gada nogalē. Šajā reizē tikšanās

Kurzemes reģiona speciālisti darbā ar jaunatni dalās pieredzē Kuldīgas Jauniešu mājā

Projekta Nr. 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001 2023. gada 15. decembrī Kurzemes pašvaldību speciālisti darbā ar jaunatni un Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji devās uz Kuldīgu, lai vēl šajā gadā uzsāktu speciālistu kapacitātes celšanas pasākumu ciklu – dalīšanos pieredzē Kurzemes reģiona pašvaldību ietvaros. Šajā tikšanās reizē Kurzemes plānošanas reģiona projekta eksperte Zane Gaile iepazīstināja ar 2024.gadā plānotajām projekta aktivitātēm –

Pašvaldību attīstības plānotāji un speciālisti Ventspilī iedvesmojas vēl jaudīgākam darbam ar jauniešiem

Projekta Nr. 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001 2023. gada 8.un 9. novembrī uz apmācībām ar saukli #DariJaudīgi pulcējās pašvaldību attīstības plānotāji un speciālisti darbā ar jaunatni, kā arī Nevalstisko organizāciju pārstāvji, lai kopā ar nozares ekspertiem divu, ar darba sesijām, radošām darbnīcām un citām aktivitātēm piepildītu dienu laikā Ventspils Tehnikuma telpās iedvesmotos, dalītos pieredzē, papildinātu savas iemaņas un prasmes

8. un 9. novembrī aicina visu Latvijas pašvaldību speciālistus uz apmācībām Ventspilī par darbu ar jaunatni

Projekta Nr. 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001 Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju projekta “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” (AF3.1.1.2.i.) ietvaros  š.g. 8. – 9. novembrī organizē apmācības visu Latvijas pašvaldību attīstības plānotājiem un speciālistiem darbā ar jaunatni “#DariJaudīgi!”. Pasākums norisināsies Ventspils Tehnikuma telpās, Saules ielā 15, Ventspilī. Apmācības būs veltītas pašvaldību autonomās funkcijas

Kurzemes reģiona speciālisti iepazīst Lietuvas pieredzi darbā ar jaunatni

Projekta Nr. 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001 2023. gada 10. oktobrī Kurzemes pašvaldību speciālisti darbā ar jaunatni, jauniešu centru vadītāji un darbinieki, kā arī Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji devās uz Lietuvu, lai apmainītos pieredzē darbā ar jaunatni. Vizītes laikā tik apmeklēta Palangas Atvērtā jauniešu telpa, Kretingas Atvērtā jauniešu telpa un Klaipēdas jauniešu centrs, gūstot vērtīgu pieredzi turpmākajam darbam. Pieredzes

Gūstam pieredzi darbam ar jauniešiem Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrā

Projekta Nr. 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001 2023. gada 13.jūnijā Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji viesojās Jūrmalas Jaunatnes inicatīvu centrā un tikās ar  Jūrmalas jaunatnes lietu speciālisti Solvitu Viguli, kura sniedza ieskatu jaunatnes lietu organizēšanas darbā Jūrmalas valstspilsētā. Saskaņā ar Pašvaldību likumu viena no autonomajām pašvaldību funkcijām ir darbs ar jaunatni, gan Pašvaldību, gan Jaunatnes likumu ietvaros saglabāta brīva izvēle

Projekta “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” apraksts

Projekta Nr. 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001 Projekts ir paredzēts, lai sniegtu atbalstu pašvaldībām tām deleģēto autonomo funkciju izpildē, identificējot jomas, kurās ir nepieciešami uzlabojumi vai iedzīvinot  jaunu pašvaldībām deleģēto funkciju veiksmīgu izpildi. Lai rīcības būtu mērķētas, ir plānots veikt pašvaldību publisko pakalpojumu novērtējumu, nodrošināt metodoloģisko atbalstu speciālistu darba kvalitātes uzlabošanai, kā arī sniegt atbalstu publisko pakalpojumu plānošanas un