Projekta Nr. 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001

2023. gada 10. oktobrī Kurzemes pašvaldību speciālisti darbā ar jaunatni, jauniešu centru vadītāji un darbinieki, kā arī Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji devās uz Lietuvu, lai apmainītos pieredzē darbā ar jaunatni. Vizītes laikā tik apmeklēta Palangas Atvērtā jauniešu telpa, Kretingas Atvērtā jauniešu telpa un Klaipēdas jauniešu centrs, gūstot vērtīgu pieredzi turpmākajam darbam. Pieredzes apmaiņas pasākumu projekta “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” ietvaros organizēja Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar asociāciju “Klaipēdas reģions” (Asociacija „Klaipėdos regionas”).

Vizīte sākās ar viesošanos Palangas Atvērtajā jauniešu telpā (Palangos atvira jaunimo erdvė „Be stogo“), kur par tā darbību pastāstīja Asta Tiškute (Asta Tiškutė), kura ikdienā strādā ar centra jauniešiem. Atvērtā jauniešu telpa paredzēta ikvienam vecumā no 14 līdz 29 gadiem,  kurš meklē vietu, kur interesanti un droši pavadīt brīvo laiku, komunicēt, iepazīt vienam otru, iesaistīties dažādās aktivitātēs, apgūt jaunas lietas. Telpa ir pieejama no otrdienas līdz piektdienai, plkst. 14.00 – 19.00 visiem jauniešiem, kuri pastāvīgi vai īslaicīgi dzīvo Palangas pašvaldībā. Ciemiņus no Kurzemes reģiona sirsnīgi uzņēma arī Leila, Astas Tiškutes labradora šķirnes sunīte, kas ikdienā centrā uzturas kopā ar savu saimnieci.

Turpinājumā devāmies uz Kretingu, kur viesojāmies Atvērtajā jauniešu telpā (Kretingos Atviras jaunimo centras), lai iepazītu šīs organizācijas specifiku un metodes darbam ar jauniešiem. Kurzemes reģiona pārstāvjus laipni uzņēma centra darbinieki – speciālisti darbā ar jaunatni un sociālie darbinieki, kā arī brīvprātīgā darba veicēja no Beļģijas, skaidrojot, ka centrā gaidīts ir ikviens jaunietis vecumā no 14  – 29 gadiem un uzturēties tur var līdz pat plkst. 23.00. Centru drīkst apmeklēt arī jaunieši līdz 14 gadu vecumam, taču šai vecuma grupai ļauts centrā palikt līdz plkst. 17.00. Kretingas Atvērtajā jauniešu telpā jauniešiem ir iespēja pozitīvi pavadīt savu brīvo laiku drošā vidē, nodarboties ar sev tīkamām aktivitātēm (dažādas galda, āra un citas spēles, sports, radošās darbnīcas, muzicēšana u.c.), īstenot savas idejas, pārrunāt sev interesējošos jautājumus un atbilstoši nepieciešamībai saņemt arī emocionālu atbalstu.

Kretingā pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki izmantoja iespēju iepazīt arī  Atvērto jauniešu telpu Kretingas bibliotēkā (Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešoji biblioteka). Tā ir jauniešu izglītības telpa “Savs stūrītis” (“Savo kampas”), kur bibliotēka rīko izglītojošus pasākumus, iesaistot jauniešus projektos, semināros, apmācības, kā arī organizē dažādas brīvā laika aktivitātes, veicinot arī jauniešu radošos darbību. Šāda veida vietas jauniešiem šobrīd tiek veidotas vai jau darbojas arī citās publiskās telpās, lai paplašinātu iespējas lietderīgi pavadīt brīvo laiku un apgūt papildu zināšanas un prasmes.

Dienas noslēgumā viesojāmies Klaipēdas Atvērtajā jauniešu centrā (Klaipedos Atviras jaunimo centras), kur uzzinājām gan par centra darbību, gan arī par Klaipēdas pilsētas un reģiona organizatoriskajām struktūrām darbā ar jaunatni un plānotajiem attīstības virzieniem. Klaipēdas karalienes Luizas jauniešu centra struktūrvienība – Atvērtais jauniešu centrs – ir vieta jauniešu pašizpausmei, radošumam, projektiem, brīvprātīgajam darbam un idejām. Jaunieši bez maksas var izmantot telpas, aprīkojumu, piedalīties dažādās aktivitātēs un pasākumos. Centrā tiek pielietotas arī dažādas inovatīvas metodes darbam ar jauniešiem,  piemēram virtuālā realitāte, ko izmanto, lai veicinātu jauniešu izpratni par cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī runātu par tādām nozīmīgām tēmām kā mobings. Kurzemes reģiona pārstāvjiem bija arī iespēja pašiem izmēģināt virtuālo realitāti, un daudzi to atzina par vērtīgu un interesantu rīku, ko varētu plašāk izmantot arī darbam ar jaunatni Kurzemes reģionā.

Pašvaldību speciālisti darbā ar jaunatni, jauniešu centru vadītāji un darbinieki atzinīgi novērtēja vizīti, apliecinot, ka jauniegūtās zināšanas un idejas tiks pielietotas vēl sekmīgākam darbam ar jaunatni Dienvidkurzemes, Talsu, Tukuma un Ventspils novados, kā arī Liepājas un Ventspils valstspilsētās.

Pasākuma programma

Pieredzes apmaiņas pasākuma programma latviešu valodā

Pieredzes apmaiņas pasākumu finansē Eiropas Savienība Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” ietvaros.

Plašāk par projektu “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” var uzzināt Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/pievilciga-dzives-vide/pasvaldibu-kapacitates-stiprinasana-to-darbibas-efektivitates-un-kvalitates-uzlabosanai/

Informāciju sagatavoja:

Laura Homka
Kurzemes plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciāliste