Projekta Nr. 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001

2023. gada 13.jūnijā Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji viesojās Jūrmalas Jaunatnes inicatīvu centrā un tikās ar  Jūrmalas jaunatnes lietu speciālisti Solvitu Viguli, kura sniedza ieskatu jaunatnes lietu organizēšanas darbā Jūrmalas valstspilsētā.

Saskaņā ar Pašvaldību likumu viena no autonomajām pašvaldību funkcijām ir darbs ar jaunatni, gan Pašvaldību, gan Jaunatnes likumu ietvaros saglabāta brīva izvēle kā veikt šo darbu. Būtiski ir izprast, ka darbs ar jaunatni vērsts uz visu pašvaldību jauniešu iekļaušanu un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu katram no tiem.

Viesojoties pagājuša gada novembrī atklātajā centrā, kur pirmajā stāvā izvietotas telpas dažādām jauniešu aktivitātēm un otrajā stāvā atrodas daudzfunkcionāla zāle un āra terase, kur baudīt brīvdabas kinoseansus, dalījāmies ar idejām un bagātinājām savu pieredzi darbā ar jaunatni īstenošanā.

Vizīte Jūrmalas Jaunatnes inicatīvu centrā notika projekta “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” ietvaros. Projekta mērķis ir celt pašvaldību kapacitāti to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, lai tās spētu nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, kā arī spētu sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām atbilstoši aktuālajām demogrāfiskajām tendencēm.

Plašāk par projektu “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” var uzzināt Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/pievilciga-dzives-vide/pasvaldibu-kapacitates-stiprinasana-to-darbibas-efektivitates-un-kvalitates-uzlabosanai/

Informāciju sagatavoja:
Iveta Blaua
Kurzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja – eksperte plānošanas un reģionālās attīstības jautājumos