Projekta Nr. 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001

26.janvārī Liepājas valstspilsētas pašvaldībā pulcējās Kurzemes reģiona speciālisti, lai iepazītu Liepājas pieredzi darbā ar jaunatni. Pasākums notiek projekta “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” (Nr. 3.1.1.2.i.0/1/22/I/VARAM/001) ietvaros, un šī ir jau otrā šāda veida aktivitāte projektā. Pirmo reizi visi jaunatnes lietu speciālisti tikās Kuldīgā 2023.gada nogalē.

Šajā reizē tikšanās sākās Liepājas Jauniešu mājā, kur ar projekta ieviešanas aktualitātēm iepazīstināja projekta eksperte Zane Gaile, ar jaunatnes jomas struktūru Liepājā iepazīstināja Agija Meniķe, Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas nodaļas vadītāja, bet par darba specifiku Jauniešu mājā un tuvākajiem izaicinājumiem darbā ar jauniešiem pastāstīja Ance Medne-Strazda, Jauniešu mājas vadītāja, un Zane Šteinberga, Jauniešu mājas projektu vadītāja.

Pasākuma gaitā notika konstruktīvas diskusijas par aktivitātēm, kuru īstenošana būtiski varētu celt jaunatnes lietu speciālistu kapacitāti, un turpmākajiem pasākumiem, ko organizēt, lai darba ar jaunatni notiktu efektīvāk.

Iniciatīva par šādu savstarpējās pieredzes apmaiņas pasākumu nepieciešamību nāca no nozares profesionāļu puses, jo reizēm labi piemēri darba optimizēšanai ir meklējami tepat – pie kaimiņu kolēģiem.

Dienas otrajā daļā jaunatnes lietu speciālisti dodas uz biedrību “House of Hope”, kur par ikdienas darbiem un  izaicinājumiem, ar ko nākas sastapties, strādājot ar jauniešiem, pastāstīs Tatjana Makovija, biedrības vadītāja, un Kristīne Reine-Saponaro, biedrības projektu vadītāja un jauniešu mentore.

Tikšanos rīkoja Kurzemes plānošanas reģions Eiropas Savienības Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” ietvaros. Projektu īsteno VARAM sadarbībā ar visiem plānošanas reģioniem un tā mērķis ir celt pašvaldību kapacitāti to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, lai pašvaldības spētu nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, kā arī spētu sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām atbilstoši aktuālajām demogrāfiskajām tendencēm.

Vairāk par projektu var uzzināt Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Informāciju sagatavoja:

Zane Gaile
Kurzemes plānošanas reģiona
Projekta eksperte
mob.+371 29206098
zane.gaile@kurzemesregions.lv