projekta BalticSea2Land logo

 Mērķis
Līdzsvarot Zilās ekonomikas sektoru (piemēram, tūrisms, enerģētika, zivsaimniecība), dabas aizsardzības un vietējo kopienu intereses, tādējādi veicinot integrētu un iekļaujošu piekrastes pārvaldību (tajā skaitā telpisko datu pārvaldību un harmonizāciju Baltijas jūras reģiona dažādiem pārvaldes līmeņiem un interešu grupām).

 Īstenošanas laiks
01.01.2023. – 31.12.2025.

 Finansējums
€ 3 447 155,80 (t.sk. ERAF finansējums € 2 757 724,64)

 Projekta kontaktpersona
Ligita Kokaine
+371 26586604
ligita.kokaine@kurzemesregions.lv

vairāk par projektu