Aizvadītā gada nogalē un šī gada sākumā projektā “Integrētas pārvaldības veicināšana piekrastē ilgtspējīgi izmantojot dabas un sociālo kapitālu” (akronīms – Baltic Sea2Land) notika Kurzemes piekrastes tematiskā plānojuma ievadsemināri.

Semināri tika organizēti trīs dažādās vietās Kurzemes reģiona piekrastē:

  • 2023.gada 15.decembrī Engurē – Tukuma un Talsu novadu pašvaldībām;
  • 2024.gada 16.janvārī Užavā – Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada pašvaldībām;
  • 2024.gada 17.janvārī Liepājā – Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada pašvaldībām.

Semināros kopā piedalījās vairāk kā 100 dalībnieku, pārstāvot dažādas tematiskā plānojuma izstrādes mērķa grupas – piekrastes pašvaldības, dažādas organizācijas, institūcijas un ar piekrastes attīstību saistītus sektorus.

Pasākuma plānošanā un norisē aktīvi piedalījās arī projekta Baltic Sea2Land partneri no Latvjas – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Baltijas jūras valstu telpiskās plānošanas iniciatīvas VASAB sekretariāts, Baltijas Vides Forums.

Dalībnieki tika informēti par dažādos līmeņos notiekošajiem piekrastes plānošanas procesiem, tajā skaitā par Kurzemes piekrastes tematiskā plānojuma izstrādi. Kurzemes reģiona piekrastes pašvaldības dalījās pieredzē par piekrastes plānošanu – aktuālo situāciju un izaicinājumiem.

Balstoties uz pagājušā gada nogalē veiktās piekrastes pašvaldību un iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, dalībnieki darba grupās diskutēja par piekrastes attīstību ietekmējošām problēmām un identificēja reģionālā līmenī risināmus jautājumus.

Šogad Baltic Sea2Land projektā 6 projekta partnervalstīs un 3 piekrastes pārvaldības līmeņos (vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī) tiks izmēģināts un novērtēts projektā izveidotais instruments – Sea2Land Navigator, lai nodrošinātu atbalstu plānotājiem un lēmumu pieņēmējiem jūras un piekrastes plānošanā. Šis jaunais instruments tiks testēts arī izstrādājot  Kurzemes piekrastes tematiskā plānojumu.

SEMINĀRU PREZENTĀCIJAS:

VASAB – telpiskās plānošanas sadarbība Baltijas jūras reģionā

Piekrastes telpiskās attīstības plānošana nacionālā līmenī – aktuālie procesi un uzstādījumi

Kurzemes piekrastes tematiskais plānojums

Ventspils novada pašvaldības pieredze piekrastes attīstības plānošanā

Ventspils valstspilsētas pieredze piekrastes attīstības plānošanā

Liepājas valstspilsētas pieredze piekrastes attīstības plānošanā

Talsu novada pieredze piekrastes attīstības plānošanā

Tukuma novada pieredze piekrastes attīstības plānošanā

Dienvidkurzemes novada pieredze piekrastes attīstības plānošanā

Pašvaldību un iedzīvotāju aptauju rezultāti

Kā integrēt jūras un sauszemes plānošanu?

Baltic Sea2Land projekta instrumenti

Baltic Sea2Land Navigator tiešsaistes platforma  

Vairāk informācijas par projektu: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/attistibas-planosana/baltic-sea2land/

Projekta mājaslapa: https://interreg-baltic.eu/project/balticsea2land/

Informāciju sagatavoja:
Ligita Kokaine
Projekta vadītāja

e-pasts: ligita.kokaine@kurzemesregions.lv

tālrunis: + 371 26586604