Ceļā uz uzlabotu piekrastes pārvaldību: Baltic Sea2Land pilotprojektu ieguldījums ilgtspējīgā piekrastes nākotnē

Baltic Sea2Land projektā Latvijas pilotprojekti – gan valsts, gan reģionālā mērogā – koncentrējas uz piekrastes plānošanas un apsaimniekošanas izaicinājumiem. To galvenais mērķis ir uzlabot pašreizējo Latvijas piekrastes telpisko plānošanu un pārvaldību, veicinot integrētu plānošanas pieeju. Lasi šo rakstu un uzzini vairāk par Baltic Sea2Land pilotprojektiem Latvijā! Latvija var lepoties ar gandrīz 500 km garu jūras piekrasti,

Norisinājušies Kurzemes piekrastes tematiskā plānojuma ievadsemināri

Aizvadītā gada nogalē un šī gada sākumā projektā “Integrētas pārvaldības veicināšana piekrastē ilgtspējīgi izmantojot dabas un sociālo kapitālu” (akronīms – Baltic Sea2Land) notika Kurzemes piekrastes tematiskā plānojuma ievadsemināri. Semināri tika organizēti trīs dažādās vietās Kurzemes reģiona piekrastē: 2023.gada 15.decembrī Engurē – Tukuma un Talsu novadu pašvaldībām; 2024.gada 16.janvārī Užavā – Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada

Kurzemes plānošanas reģions aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā par piekrastes attīstībai būtiskiem jautājumiem

Kurzemes plānošanas reģions, uzsākot piekrastes tematiskā plānojuma izstrādi, aicina iedzīvotājus līdz š.g. 30.novembrim piedalīties aptaujā, lai iegūtu sabiedrības skatījumu par jautājumiem, kas jārisina piekrastes tematiskajā plānojumā, kā arī par Kurzemes piekrastes būtiskākajām vērtībām. Aptauja veidota ArcGIS sistēmā un tajā iedzīvotāji aicināti atbildēt uz vairākiem ar piekrasti un tās attīstību saistītiem jautājumiem, kā arī atzīmēt kartē

BALTIC SEA2LAND projekta partneri tiekas Helsinkos

BALTIC SEA2LAND projekta partneri tiekas Helsinkos Projektā “Integrētas pārvaldības veicināšana piekrastē ilgtspējīgi izmantojot dabas un sociālo kapitālu” (akronīms – BALTIC SEA2LAND) no 6.-7.septembrim Helsinkos, Somijā notiek partneru sanāksme. Projekts ir aizsācies šogad un šī ir otrā visu projekta partneru klātienes tikšanās. Darba kārtībā ir piekrastes un jūras pārvaldībai svarīgas tēmas – atskats uz iepriekš īstenoto

Projekta “Integrētas pārvaldības veicināšana piekrastē, ilgtspējīgi izmantojot dabas un sociālo kapitālu” apraksts

Projekts “Integrētas pārvaldības veicināšana piekrastē, ilgtspējīgi izmantojot dabas un sociālo kapitālu” BALTIC SEA2LAND Projekta mērķis ir līdzsvarot Zilās ekonomikas sektoru (piemēram, tūrisms, enerģētika, zivsaimniecība), dabas aizsardzības un vietējo kopienu intereses, tādējādi veicinot integrētu un iekļaujošu piekrastes pārvaldību (tajā skaitā telpisko datu pārvaldību un harmonizāciju Baltijas jūras reģiona dažādiem pārvaldes līmeņiem un interešu grupām). PROJEKTA ĪSTENOŠANAS

Embūtē diskutē par ilgtspējīgu un iekļaujošu projektu izstrādi

2022.g. 27.oktobrī Embūtes Tūrisma informācijas centrā notika noslēdzošais seminārs “Viedā plānošana” projektā. Seminārā kopā sanāca Lietuvas nacionālo parku, Klaipēdas reģiona asociācijas, Kurzemes plānošanas reģiona un pašvaldību pārstāvji, lai kopīgi diskutētu par pieejām starpdisciplināru projektu ideju izstrādei atbilstoši 2021.-2027.g. plānošanas perioda pārrobežu programmu prioritātēm. Praktiskajā daļā Dienvidkurzemes novada pašvaldības pārstāvju vadībā dalībnieki apmeklēja Embūtes dabas parku

Ventspilī projekta “Smart Planning” noslēguma konferencē atskatās uz paveikto un mācās no labās prakses; projektā sagatavotie dokumenti

2022. gada 12. – 13. oktobrī Ventspilī un Kuldīgā norisinājās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-431 “Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai” (Viedā plānošana / SMART PLANNING) noslēguma konference, kas pulcēja vairāk nekā 80 dalībnieku no Kurzemes un Klaipēdas reģioniem un pašvaldībām. Konferences pirmajā dienā dalībnieki atskatījās uz projekta laikā paveiktajiem

Sventājā diskutē par sociāli iekļaujošas sabiedrības veidošanu, institucionālo spēju stiprināšanu un sadarbības iespējām

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gada projekta ,,Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai’’(Viedā plānošana/SMART PLANNING) ietvaros 5.oktobrī Sventājā, Lietuvā notika pārrobežu sadarbību veicinoši seminārs – ,,Sociāli iekļaujoša sabiedrība” un “Institucionālo spēju stiprināšana un iedzīvotāju sadarbība.” Pasākums kopā pulcēja vairāk nekā 30 Klaipēdas reģiona un Kurzemes pašvaldību sociālos darbiniekus, projektu un

12. oktobrī Ventspilī notiks projekta “Viedā plānošana” noslēguma konference

2022. gada 12. oktobrī Ventspilī paredzēta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-431 “Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai” (Viedā plānošana / SMART PLANNING) noslēguma konference, kurā tiks prezentēti projekta rezultāti, apskatīti pārrobežu izaicinājumi, kopīgas rīcības to risināšanai un secinājumi no projekta ieviešanas. Konference notiks divas dienas: Pirmajā dienā paredzēts atskatīties uz

Seminārā Nīcā attīsta pārrobežu projektu idejas kopīgai īstenošanai tūrisma jomā

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta ,,Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai’’(Viedā plānošana/SMART PLANNING) ietvaros 8.septembrī Nīcā notika otrais pārrobežu sadarbību veicinošais seminārs (Networking workshop: Cross border tourism), kas pulcēja vairāk nekā 30 Klaipēdas reģiona un Kurzemes pašvaldību tūrisma speciālistus, projektu un attīstības plānotājus. Semināra ievadā katrs reģions ieskicēja tūrisma