Embūtē diskutē par ilgtspējīgu un iekļaujošu projektu izstrādi

2022.g. 27.oktobrī Embūtes Tūrisma informācijas centrā notika noslēdzošais seminārs “Viedā plānošana” projektā. Seminārā kopā sanāca Lietuvas nacionālo parku, Klaipēdas reģiona asociācijas, Kurzemes plānošanas reģiona un pašvaldību pārstāvji, lai kopīgi diskutētu par pieejām starpdisciplināru projektu ideju izstrādei atbilstoši 2021.-2027.g. plānošanas perioda pārrobežu programmu prioritātēm. Praktiskajā daļā Dienvidkurzemes novada pašvaldības pārstāvju vadībā dalībnieki apmeklēja Embūtes dabas parku

Ventspilī projekta “Smart Planning” noslēguma konferencē atskatās uz paveikto un mācās no labās prakses; projektā sagatavotie dokumenti

2022. gada 12. – 13. oktobrī Ventspilī un Kuldīgā norisinājās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-431 “Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai” (Viedā plānošana / SMART PLANNING) noslēguma konference, kas pulcēja vairāk nekā 80 dalībnieku no Kurzemes un Klaipēdas reģioniem un pašvaldībām. Konferences pirmajā dienā dalībnieki atskatījās uz projekta laikā paveiktajiem

Sventājā diskutē par sociāli iekļaujošas sabiedrības veidošanu, institucionālo spēju stiprināšanu un sadarbības iespējām

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gada projekta ,,Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai’’(Viedā plānošana/SMART PLANNING) ietvaros 5.oktobrī Sventājā, Lietuvā notika pārrobežu sadarbību veicinoši seminārs – ,,Sociāli iekļaujoša sabiedrība” un “Institucionālo spēju stiprināšana un iedzīvotāju sadarbība.” Pasākums kopā pulcēja vairāk nekā 30 Klaipēdas reģiona un Kurzemes pašvaldību sociālos darbiniekus, projektu un

12. oktobrī Ventspilī notiks projekta “Viedā plānošana” noslēguma konference

2022. gada 12. oktobrī Ventspilī paredzēta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-431 “Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai” (Viedā plānošana / SMART PLANNING) noslēguma konference, kurā tiks prezentēti projekta rezultāti, apskatīti pārrobežu izaicinājumi, kopīgas rīcības to risināšanai un secinājumi no projekta ieviešanas. Konference notiks divas dienas: Pirmajā dienā paredzēts atskatīties uz

Seminārā Nīcā attīsta pārrobežu projektu idejas kopīgai īstenošanai tūrisma jomā

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta ,,Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai’’(Viedā plānošana/SMART PLANNING) ietvaros 8.septembrī Nīcā notika otrais pārrobežu sadarbību veicinošais seminārs (Networking workshop: Cross border tourism), kas pulcēja vairāk nekā 30 Klaipēdas reģiona un Kurzemes pašvaldību tūrisma speciālistus, projektu un attīstības plānotājus. Semināra ievadā katrs reģions ieskicēja tūrisma

Kurzemes reģiona pašvaldību sociālie darbinieki Kuldīgā diskutē par jomas izaicinājumiem un attīsta idejas to risināšanai

Kurzemes plānošanas reģions Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta ,,Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai’’ (Viedā plānošana / SMART PLANNING) ietvaros vasaras izskaņā organizēja sadarbību veicinošu semināru –darbnīcu pašvaldību sociālajiem darbiniekiem. Sadarbības semināra ietvaros 29.augustā visu Kurzemes reģiona pašvaldību sociālie darbinieki diskutēja grupās, pārrunāja tuvākā nākotnē risināmos sociālās jomas izaicinājumus

Projekta SMART PLANNING ietvaros Lietuvas pilsētā Skuodas norisinājies sadarbību veicinošs seminārs par vides jautājumiem

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta ,,Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai’’(Viedā plānošana/SMART PLANNING) ietvaros maija beigās notika divu dienu sadarbību veicinošs seminārs/darbnīca ar mērķi – vērst uzmanību uz pārrobežu sadarbības ietvaros kopīgi risināmiem vides jautājumiem (Networking workshop: Cross border Environment). Sadarbības semināra ietvaros 24. un 25. maijā Lietuvas pilsētā

Projekta “Smart Planning” ietvaros dodas pieredzes apmaiņā uz Turku, Somijā

Laika posmā no š.g. 16. – 19.maijam Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas un projektā “Smart planning” iesaistīto Latvijas un Lietuvas pašvaldību pāstāvji devās labās prakses apgūšanas braucienā uz Turku, Somijā. Intensīvā divu dienu vizītē gan dalījāmies savā pieredzē plānošanas jomā, gan iepazinām Somijas institūciju, izglītības iestāžu, ostu pieredzi attīstības plānošanā un sadarbības modeļus ar citām institūcijām,

Kuldīgā projekta SMART PLANNING ietvaros notikusi jau otrā “Inovāciju nometne”

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta ,,Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai’’ (Viedā plānošana/SMART PLANNING) ietvaros aprīļa sākumā notika otrā “Inovāciju nometne”.  Nometnes ietvaros 6. un 7. aprīlī Kuldīgā ar komandas veidošanas metodes paņēmieniem tika turpināta un stiprināta pirmās nometnes laikā uzsāktā sadarbība starp Kurzemes un Klaipēdas plānošanas reģionu darbiniekiem

Projekta SMART PLANNING ietvaros norisinājusies “Inovāciju nometne” un pieredzes apmaiņas vizīte Polijā

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta ,,Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai’’(Viedā plānošana/SMART PLANNING) ietvaros septembrī notikusi “Inovāciju nometne” Lietuvā, savukārt oktobrī  – pieredzes apmaiņas vizīte “Labās prakses piemēri reģionālajai inovāciju stratēģijai un viedās specializācijas attīstībai” Polijā. Nometnes ietvaros laikā no 2. – 3. septembrim Lietuvas kūrkortpilsētā Palangā ar komandas