Ceļā uz uzlabotu piekrastes pārvaldību: Baltic Sea2Land pilotprojektu ieguldījums ilgtspējīgā piekrastes nākotnē

Baltic Sea2Land projektā Latvijas pilotprojekti – gan valsts, gan reģionālā mērogā – koncentrējas uz piekrastes plānošanas un apsaimniekošanas izaicinājumiem. To galvenais mērķis ir uzlabot pašreizējo Latvijas piekrastes telpisko plānošanu un pārvaldību, veicinot integrētu plānošanas pieeju. Lasi šo rakstu un uzzini vairāk par Baltic Sea2Land pilotprojektiem Latvijā! Latvija var lepoties ar gandrīz 500 km garu jūras piekrasti,

Norisinājušies Kurzemes piekrastes tematiskā plānojuma ievadsemināri

Aizvadītā gada nogalē un šī gada sākumā projektā “Integrētas pārvaldības veicināšana piekrastē ilgtspējīgi izmantojot dabas un sociālo kapitālu” (akronīms – Baltic Sea2Land) notika Kurzemes piekrastes tematiskā plānojuma ievadsemināri. Semināri tika organizēti trīs dažādās vietās Kurzemes reģiona piekrastē: 2023.gada 15.decembrī Engurē – Tukuma un Talsu novadu pašvaldībām; 2024.gada 16.janvārī Užavā – Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada

Kurzemes plānošanas reģions aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā par piekrastes attīstībai būtiskiem jautājumiem

Kurzemes plānošanas reģions, uzsākot piekrastes tematiskā plānojuma izstrādi, aicina iedzīvotājus līdz š.g. 30.novembrim piedalīties aptaujā, lai iegūtu sabiedrības skatījumu par jautājumiem, kas jārisina piekrastes tematiskajā plānojumā, kā arī par Kurzemes piekrastes būtiskākajām vērtībām. Aptauja veidota ArcGIS sistēmā un tajā iedzīvotāji aicināti atbildēt uz vairākiem ar piekrasti un tās attīstību saistītiem jautājumiem, kā arī atzīmēt kartē

BALTIC SEA2LAND projekta partneri tiekas Helsinkos

BALTIC SEA2LAND projekta partneri tiekas Helsinkos Projektā “Integrētas pārvaldības veicināšana piekrastē ilgtspējīgi izmantojot dabas un sociālo kapitālu” (akronīms – BALTIC SEA2LAND) no 6.-7.septembrim Helsinkos, Somijā notiek partneru sanāksme. Projekts ir aizsācies šogad un šī ir otrā visu projekta partneru klātienes tikšanās. Darba kārtībā ir piekrastes un jūras pārvaldībai svarīgas tēmas – atskats uz iepriekš īstenoto

Projekta “Integrētas pārvaldības veicināšana piekrastē, ilgtspējīgi izmantojot dabas un sociālo kapitālu” apraksts

Projekts “Integrētas pārvaldības veicināšana piekrastē, ilgtspējīgi izmantojot dabas un sociālo kapitālu” BALTIC SEA2LAND Projekta mērķis ir līdzsvarot Zilās ekonomikas sektoru (piemēram, tūrisms, enerģētika, zivsaimniecība), dabas aizsardzības un vietējo kopienu intereses, tādējādi veicinot integrētu un iekļaujošu piekrastes pārvaldību (tajā skaitā telpisko datu pārvaldību un harmonizāciju Baltijas jūras reģiona dažādiem pārvaldes līmeņiem un interešu grupām). PROJEKTA ĪSTENOŠANAS