projekta WaterMan logo

 Mērķis
Veicināt ūdens atkārtotu izmantošanu Baltijas jūras reģionā, tādējādi papildinot ūdens apsaimniekošanu ar jaunu elementu, kas var padarīt ūdensapgādi noturīgāku pret klimata pārmaiņām. “WaterMan” projekts nodrošinās ar zināšanām un rīkiem, lai izstrādātu stratēģiskas pieejas un īstenotu konkrētus pasākumus, lai ieviestu ūdens atkārtotu izmantošanu praksē.

 Īstenošanas laiks
01.01.2023. – 31.12.2025.

Finansējums
Projekta kopējais finansējums:
€ 4 377 046,18, kas ietver € 3 501 636,90 ERAF finansējumu.
KPR projekta budžeta daļa: € 197 999,99, kas ietver € 158 399,99 ERAF finansējumu.

 Projekta vadītāja
Aija Neilande
+371 26147139
Aija.neilande@kurzemesregions.lv

Vairāk par projektu