Uzņēmējdarbības centrs darbojas kopš 2015.gada, kad tas pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma tika izveidots uz ES Struktūrfondu informācijas centra bāzes. Uzņēmējdarbības centra mērķis: veidot vienotu konsultāciju tīklu un nodrošināt koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai reģiona teritorijā.

Reģionālā Uzņēmējdarbības centra funkcijas

  • koordinējošā funkcija starp VARAM un KPR pašvaldībām;
  • konsultāciju sniegšana par Eiropas Savienības fondu pieejamību,
  • pamatinformācijas nodrošināšana topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un to pakalpojumu pieejamību reģionā
  • uzņēmējdarbības atbalsta institūciju un to sniegto pakalpojumu izvērtējums Kurzemē
  • sadarbības tīklu veidošana ar nozaru asociācijām, uzņēmējiem, pašvaldībām un valsts institūcijām;
  • motivācijas un apmācības pasākumu, semināru un diskusiju– pasākumu koordinācija starp LLKC, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Altum, kā arī LTRK, LDDK, u.c. organizācijām, semināru un diskusiju organizēšana reģionā par uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšanu ar mērķi aktivizēt vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, pašvaldībām, augstākās izglītības iestādēm;
  • līdzdalība normatīvā regulējuma pilnveidošanas procesā.
  • pieredzes apmaiņas braucienu un tirdzniecības misiju / uzņēmēju grupu vizīšu organizēšana – uzņēmēju grupu vizītes uz citiem reģioniem, uzņēmējdarbības veiksmes piemēru iepazīšana, kontaktu veidošana, kā arī vizītes uz kaimiņvalstīm vietējās produkcijas popularizēšanai;
  • koordinēta dalība izstādēs, gadatirgos, tirdzniecības misijās

Baiba Kūma
KPR Uzņēmējdarbības centra vadītāja:
baiba.kuma@kurzemesregions.lv
Mob: (+371) 29190998

Adrese: Saldū, Striķu ielā 2, 2.stāvā, LV- 3801
Tālr.: 63807276  Fakss: 63807276

Nolikums Noderīgi uzņēmējiem