2023. gada 1. decembrī, notika šī gada noslēdzošā Diasporas konsultatīvās padomes (DKP) sēde. To atklāja Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos un DKP priekšsēdētāja Elita Gavele.

📑 Vēstniece E. Gavele informēja par “Plāna darbam ar diasporu 2024.–2026. gadam” publiskās apspriešanas rezultātiem un tā virzību apstiprināšanai Ministru kabinetā. Plānu izstrādāja Ārlietu ministrija ciešā sadarbībā ar valsts institūcijām, kuras atbildīgas par diasporas politikas ieviešanu un diasporas organizācijām. Plāns aptver visplašāko jautājumu loku – atbalstu diasporas organizācijām, tai skaitā diasporas mediju stiprināšanu, izglītības jautājumus, latviešu valodas un kultūras saglabāšanu, diasporas iesaistes Latvijas tautsaimniecībā un zinātnē attīstību, kā arī – jo īpaši svarīgus pasākumus remigrācijas veicināšanas jomā.
 
Savukārt Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centra speciālistes Baiba Bela, Inta Mieriņa, Klinta Ločmele un Laura Uzule iepazīstināja ar diviem apjomīgiem pētījumiem – “Diasporas organizāciju kapacitātes un vajadzību pētījums” un “Diasporas mediju pētījums”, kuri tika veikti, turpinot ciešo ikgadējo sadarbību ar Ārlietu ministriju. Tie sniedz iespēju uzlabot un pilnveidot risinājumus diasporas politikas pamatuzdevumu īstenošanā. Diasporas mediju pētījums ir pirmā (❗️) plašāk veiktā izpēte pēdējo gadu laikā, kurā ir analizēts diasporas mediju saturs, mediju auditorijas tvērums un nozīme diasporas informēšanas un izglītošanas jomā.
 
🙏 Milzīgs paldies visiem sēdes dalībniekiem, Diasporas konsultatīvās padomes darba grupām, organizācijām un uzaicinātajiem viesiem! Aicinām arī turpmāk tikpat aktīvi diskutēt un iesaistīties diasporas politikas prioritāšu īstenošanā un pasākumu organizēšanā!
 
Nākamā Diasporas konsultatīvās padomes sēde ir plānota 2024. gada pirmajā pusē.
 
Informācija pārpublicēta no Diaspora.lv lapas Facebook: https://www.facebook.com/100077076005973/posts/356692503576614/