diaspora

2021. gada 10. novembrī no plkst. 10.00 – 11.30 notiks tiešsaistes pasākums “Sadarbība pētniecībā ar diasporu: vai protam, vai gribam, vai spējam?”, kurā prezentēs pētījuma “SADARBĪBA IZCILĪBAI: Latvijas un diasporas pētnieku skatījums uz savstarpējo sadarbību” rezultātus. Pasākumu organizē Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centru (LUDMPC).

Līdz 9. novembra plkst 15.00 dalībai pasākumā aicināti reģistrēties pētnieki Latvijā un ārpus tās, diasporas organizāciju pārstāvji, kā arī citi interesenti. Reģistrēties varat šeitPētījuma prezentācija reģistrētiem dalībniekiem notiks Zoom platformā ar iespēju piedalīties diskusijā, visi interesenti pasākumu varēs skatīties @ZinātneLatvijai Facebook lapā.

Pasākuma dalībniekus uzrunās Speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos Elite Gavele un IZM valsts sekretāra vietnieks, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta  direktors Dmitrijs Stepanovs, savukārt IZM vecākā eksperte Anna Leiškalne sniegs ieskatu par IZM skatījumu uz sadarbības potenciālu ar latviešu pētniekiem visā pasaulē.

Par pētījuma rezultātiem un rekomendācijām stāstīs pētījuma autores Dr. Rita Kaša (LU DMPC un Rīgas Ekonomikas augstskolas pētniece), Dr. Olga Cara (vecākā pētniece un izglītības socioloģijas lektore Londonas Universitātes koledžas Izglītības institūtā), MA Zane Meļķe (LU DMPC pētniece), Dr. Inta Mieriņa (LU Sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece un LUDMPC  direktore).

Pētījuma mērķis bija identificēt, kādi faktori nosaka Latvijas un diasporas zinātnieku sadarbību un kādi politikas risinājumi var šo sadarbību sekmēt. Šāds pētījuma mērķis tika izvirzīts, jo pētnieki, kas dzīvo vai strādā ārpus Latvijas, var sniegt vērtīgu pienesumu gan Latvijas zinātnes, gan arī tautsaimniecības attīstībai.

Noslēdzošais cikla “Pieslēdzies zinātnei!” pasākums notiek UNESCO Pasaules zinātnes dienas mieram un attīstībai ietvaros, kas ik gadu tiek atzīmēta 10. novembrī, lai uzsvērtu zinātnes nozīmīgo lomu sabiedrībā un nepieciešamību iesaistīt aizvien vairāk cilvēku diskusijās par šodienas zinātnes izaicinājumiem. Stiprinot saites starp zinātni un sabiedrību, Pasaules zinātnes dienas mērķis ir informēt par zinātnes sasniegumiem un izcelt zinātnieku lomu un ieguldījumu mūsu planētas izzināšanā un ilgtspējas veicināšanā. Plašāka informācija pieejama šeit angļu valodā.

Pētījums izstrādāts un tā prezentācija notiek ERAF projekta Nr. 1.1.1.5/17/I/002 “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” ietvaros.

Informācija pārpublicēta no Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapas: https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/10-novembri-aicina-uz-petijuma-prezentaciju-par-sadarbibu-ar-zinatnes-diasporu