2022.gada 19.augustā plkst. 9.00 sāksies forums vecākiem

Jauns mācību gads neizbēgami ienes pārmaiņas ikvienā ģimenē, kurā aug bērni pirmsskolas un skolas vecumā. Aktuāli kļūst gan laika plānošanas, gan loģistikas, izglītības, ārpusskolas aktivitāšu, brīvā laika, veselības, ēšanas un daudzi citi jautājumi, kā arī galu galā – kā pagūt būt kopā un veidot cieņpilnas attiecības ģimenē.

PROGRAMMA

19. augusts 

9.00
ATKLĀŠANA
9.05
BĒRNS
CENTRĀ JĀBŪT VECĀKIEM, NEVIS BĒRNAM – KĀPĒC TĀ?
PĒTERIS KĻAVA
JAUNI BALANSA MEKLĒJUMI: TEHNOLOĢIJAS VS REĀLĀ DZĪVE
ZANDA RUBENE
VESELĪGA ATTIEKSME PRET ĒDIENU
LEKTORS TIKS PRECIZĒTS
BĒRNU UN PUSAUDŽU ATKARĪBAS – KAM PIEVĒRST UZMANĪBU?
INGA LANDSMANE
PATSTĀVĪGS CILVĒKS – KO UN KAD BĒRNS VAR PATS?
INGA OLIŅA
11.10
PĀRTRAUKUMS 20 MIN
11.30
VECĀKI
LAIKA PLĀNOŠANA ĢIMENĒ – IETEIKUMI NO PIEREDZES – KO TAS PRASA UN KO TAS DOD?
AIGA ZVIEDRE
INVESTĪCIJAS PĀRA ATTIECĪBĀS
NANSIJA LĪBIETE
KĀ SAGLABĀT UN UZRAUDZĪT SAVU VESELĪBU?
GUNDEGA SKRUZE-JANAVA
ATRAST SAVU KUSTĪBU PRIEKU – VESELĪBAI, DZĪVESPRIEKAM UN MENTĀLAJAI VESELĪBAI
RALFS UPMANIS
KĀ VEIDOT ĢIMENES BUDŽETU SASPRINGTOS EKONOMISKAJOS APSTĀKĻOS?
ALINA ZELA
MUZIKĀLS STĀSTS
RENĀRS KAUPERS
13.55
PĀRTRAUKUMS 30 MIN
14.25
SKOLA
PĀRCENTĪGIE SKOLĒNI. KĀPĒC TAS IR BĪSTAMI?
ARTŪRS MIKSONS
ATBALSTS ATTĀLINĀTAJĀS MĀCĪBĀS
LINDA DANIELA
KĀ VECĀKIEM SADARBOTIES AR SKOLOTĀJU?
SOLVITA LAZDIŅA
KO DARĪT, JA BĒRNAM NEVEDAS AR ATTIECĪBU VEIDOŠANU KLASĒ?
BAIBA MARTINSONE
PRIVĀTSKOLOTĀJS. VAI TIEŠĀM VAJADZĪGS?
INNA REZGALE
KĀ SAVU KARJERU REDZ MŪSDIENU JAUNIEŠI? KĀ MĒS, PIEAUGUŠIE, VARAM TO ATBALSTĪT?
JOLANTA PRIEDE
VIŅŠ IR CITĀDĀKS! NESTANDARTA BĒRNI STANDARTU SKOLĀS.
LĪGA BĒRZIŅA
17.00
KONFERENCES NOSLĒGUMS

Bezmaksas reģistrācija, lai skatītos tiešsaistē: www.vecakivar.lv

Vairāk informācijas: https://vecakivar.dizvanagi.lv/