LLI-010 “DABAS TŪRISMS VISIEM (UniGreen)”

Lai sekmētu dabas tūrisma pieejamību, Kurzemes plānošanas reģions sagatavojis audio ierakstus 20 dabas objektiem visā Kurzemē latviešu un angļu valodās, lai ātri un ērti sniegtu informāciju ceļotājiem par konkrētās takas garumu, apskates objektiem, pieejamību utt. Audio faili ģenerēti QR (quick response) kodu formātā, lai izgatavotu QR kodu uzlīmes, kas izvietotas pie informācijas stendiem pie katra dabas objekta. Uzlīmes meklējiet:

 • Ālandes upes parka dabas takā;
 • Embūtes dabas takā;
 • Brocēnu mežaparkā;
 • Būšnieku ezera dabas takā;
 • Cīravas mežaparkā;
 • Bernātu dabas takā;
 • Dunikas purva takā;
 • Pie Durbes ezera skatu torņa;
 • Dvēseles veldzes dārzā Ziemupē;
 • Kalētu mežaparkā;
 • Mežtakā – Jūrtakā (19.Jūrtakas posms);
 • Pārventas dabas takā;
 • Pēterezera dabas takā;
 • Rojas pludmales takā;
 • Pie Sātiņu dīķiem;
 • Skrundas pastaigu takā;
 • Usmas Elkraga dabas takā;
 • Virsaišu ūdenskrituma dabas takā;
 • Žibgravas veselības takā;
 • Zirgu salas dabas takā.

QR kodu uzlīmes un audio ieraksti sagatavoti ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.g. atbalstu projekta Nr. LLI-010 “Dabas tūrisms visiem” (UniGreen) ietvaros. QR kodu formāts ir ātrs un ērts moderno tehnoloģiju risinājums, kas pieejams ikvienam viedtālruņa lietotājam un būs sevišķi noderīgs cilvēkiem ar redzes traucējumiem, lai iegūtu informāciju par dabas takām. QR kodus var noskenēt ar jebkuru QR kodu lasīšanas aplikāciju telefonā.

Taku audio ieraksti pieejami arī šeit: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/dabas-takas/.

Informāciju sagatavoja:

Kurzemes plānošanas reģiona
UniGreen Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregionslv