LLI-010 “DABAS TŪRISMS VISIEM (UniGreen)”

Š.g. 24.aprīlī Liepājā Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Kurzemes tūrisma asociāciju organizēja 18. Kurzemes tūrisma konferenci par tēmu “Dabas tūrisms un vides pieejamība”. Konferences pirmajā daļā diskutējām par vides pieejamības lomas aktualizēšanu tūrisma attīstībai Kurzemē, kā arī par to, kāpēc pašvaldībām un uzņēmējiem ir būtiski pielāgot tūrisma infrastruktūru, produktus un pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā to paveikt pareizi un ar minimāliem ieguldījumiem, kādi ir plusi un ar kādām problēmām un izaicinājumiem saskaras uzņēmēji.
8. Kurzemes tūrisma konferencē Liepājā 
Svarīgi, lai informācija par viesu namiem, kas pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ir korekta un pieejama gan internetā (piemēram, tīmekļa vietnē un mobilajā aplikācijā Mapeirons), gan tūrisma informācijas centros. Būtiski, lai viesu namu tuvumā apmeklētājiem būtu pieejamas dabas takas un citi objekti, kas ir pielāgoti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un līdz ar to pieejami arī senioriem un ģimenēm ar bērnu ratiņiem. Tas veicinātu gan uzņēmēju interesi savu sniegto produktu un pakalpojumu pielāgošanai, gan jau esošo viesu namu, kas pielāgoti izmantošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, apmeklētības pieaugumu. Kā atzina Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis: “vides pieejamība nesadārdzina būvniecības un telpu aprīkošanas izmaksas. Izvēloties efektīvākos risinājumus, mēs tieši otrādāk – ietaupām līdzekļus, nevis ieguldām tos dārgā un bieži vien praktiski neizmantojamā aprīkojumā. Tāpēc aicinu visus, pirms uzsākt jebkādus darbus, sākumā vērsties pēc konsultācijām pie vides pieejamības speciālistiem, kas palīdzēs atrast labāko un lētāko risinājumu”.

Konferences otrajā daļā stāstījām par to kā mums veicas ar Baltijā garākā pārgājienu maršruta gar jūras krastu – Jūrtaka izveidi, kādi ir dabas taku veidošanas un uzturēšanas principi un kādi ir pārgājienu organizatoru praktiskie padomi pārgājienu dalībnieku uzņemšanai. Juris Smaļinskis, Jūrtakas eksperts, kurš veicis visus 1200 maršruta km, sanākušos aizrāva ar stāstījumu par unikālo Baltijas juras piekrasti, tās daudzveidību un skaistumu. Kas lika daudziem izbrīnā ieplest acis un apņemties iziet kādu no Jūrtakas posmiem jau šogad.
Agnese Balandiņa no Ķemeru nacionālā parka izglītības centra “Meža māja” rosināja sanākušos pirms ko plānot aizsargājamās dabas teritorijās, iepriekš atnākt uz konsultāciju pie attiecīgās dabas teritorijas administrācijas darbiniekiem. Jo nereti praksē pieredzēts, ka cilvēks ieguldījis lielu darbu plānošanā un nonākot līdz realizācijai saskaras ar neplānotiem ierobežojumiem, kas varēja jau tikt iekļauti pirmajā plānošanas kārtā.
Savukārt HikingInLatvia.lv pārstāvis Mārtiņš Kalnabērziņš uzsvēra, ka Jūrtakas maršruta izveide veicinās tūrisma attīstību piekrastē. Kā arī mudināja sanākušos uzņēmējus strādāt arī nesezonā, jo tieši rudens iestāšanās ir tas laiks, kad cilvēki dodas organizētos pārgājienos. Vasaras sezonā cilvēkiem pieejamas daudzas izklaides iespējas – festivāli, pilsētas svētki, kā arī veicami dažādi dārza darbi, līdz ar to organizētiem pārgājieniem atliek mazāk laika. Norisinoties karstām diskusijām uzņēmēji atzina, ka būtu jāstrādā uz to, lai naktsmītne būtu noslogota visu gadu, neatkarīgi no sezonas.
Par šīm pašām aktuālajām tēmām tūrisma nozarē diskutējām arī 25.aprīlī Rojā, un semināra noslēgumā svinīgi atklājām jauno UniGreen projekta ietvaros izbūvēto pastaigu laipu Rojas pludmalē, kas pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Jaunā pastaigu laipa ir izbūvēta kā pagarinājums jau esošajām un sniedzas gandrīz 520m garumā gar jūras krastu, sniedzot lielisku iespēju baudīt dabu un jūras spirgto gaisu. Laipa ir 2m plata, uz tās ir ierīkotas vairākas atpūtas vietas ar soliņiem un tās malās ir ierīkotas speciālas apmalītes, lai tā būtu droša gan cilvēkiem ratiņkrēslos, gan vājredzīgajiem, gan ģimenēm ar bērnu ratiņiem, gan senioriem. Takas atklāšana tika apvienota ar tikko nomarķētās Jūrtakas posma apskati Rojā.
Pasākumu prezentācijas pielikumos:
1. Vides pieejamības loma tūrisma veicināšanā (Jurģis Briedis)
2. Kurzemes tūrisma asociācija (Inta Šoriņa)
3. Labiekārtošanas pasākumi piekrastes publiskās infrastruktūras pieejamības nodrošināšanā (Jānis Matulis)
4. Kā veicas ar universālā dizaina principu ieviešanu Liepājā (Māris Ceirulis)
5. Liepājas pilsētas būvvaldes Vecliepājas rajona arhitekte  Gunta Šnipke
6. Rojas novada pašvaldības sadarbības pieredze tūrismā un vides pieejamības veicināšanā (K.Voldemāre)
7. Praktiskā pieredze vides pieejamībā cilvēkiem ar kustību traucējumiem (I.Rubīna)
8. Viesnīca “Rēderi” (Dz.Jurjāne)
9. Jūrtaka: Nida – Tallina, Daba, kultūra, pakalpojumi
10. Taku veidošana un uzturēšana Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – pieredze Ķemeru Nacionālajā parkā (A.Balandiņa)

11. Izaicini sevi piekrastes pārgājienā Liepājā
12. Pārgājieni (M.Kalnbērziņš)

Pasākumi organizēti Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.g. projekta Nr. LLI-010 “Dabas tūrisms visiem” un Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.g. projekta “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” ietvaros.

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:
Kurzemes plānošanas reģiona
UniGreen projekta vadītāja Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv
Jūrtakas projekta koordinatore Aija Neilande

Tālrunis: 26147139, aija.neilande@kurzemesregions.lv
Vides pieejamības loma tūrisma veicināšanā Kurzemes tūrisma asociācija Labiekārtošanas pasākumi piekrastes publiskās infrastruktūras pieejamības nodrošināšanā Kā veicas ar universālā dizaina principu ieviešanu Liepājā Liepājas pilsētas būvvaldes Vecliepājas rajona arhitekte Rojas novada pašvaldības sadarbības pieredze tūrismā un vides pieejamības veicināšanā Praktiskā pieredze vides pieejamībā cilvēkiem ar kustību traucējumiem Jūrtaka: Nida – Tallina, Daba, kultūra, pakalpojumi Taku veidošana un uzturēšana Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Izaicini sevi piekrastes pārgājienā Liepājā Pārgājieni