Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES darba mobilitātes konsultanti veido jau sešpadsmito  cikla “Esi informēts, atgriežoties Latvijā” tiešsaistes raidījumu, kas EURES Latvia Facebook lapā (https://www.facebook.com/eureslatvia) būs skatāms   25. augustā plkst. 16.00 pēc Latvijas laika. Raidījuma tēma – iedzīvotāju tiesību aizstāvība Eiropas Savienībā (ES), izmantojot SOLVIT dienesta konsultatīvo atbalstu.

Raidījuma vadītājs NVA EURES konsultants Andris Segliņš sarunā ar Ekonomikas ministrijas ES un ārējo ekonomisko attiecību departamenta ES preču un pakalpojumu tirgus nodaļas vecāko referenti Karīnu Kozirevu skaidros, kā Latvijas valsts piederīgie, izmantojot Eiropas Komisijas izveidotā SOLVIT dienesta atbalstu, var aizstāvēt savas tiesības gadījumos, ja, piemēram, kāda ES valsts publiskā sektora iestāde ir nepareizi piemērojusi ES tiesību normas,  kur saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas un kā iesniegt sūdzības par ES valstu institūciju nekorekto rīcību.

SOLVIT ir dienests, kura darbību nodrošina visas ES dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. SOLVIT centri darbojas katrā no šīm valstīm, saziņai ar dienestu ieteicams izmantot SOLVIT tīmekļvietni. SOLVIT var palīdzēt, ja kāda valsts iestāde neievēro tiesības, ko Jums kā privātpersonai vai uzņēmumam garantē Eiropas Savienība, ja Jums ir nepieciešams atbalsts vīzas un uzturēšanās tiesību, pabalstu, pakalpojumu, patērētāja tiesību aizsardzības, nodarbinātības, veselības apdrošināšanas, izglītības pieejamības, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas un citos jautājumos. SOLVIT pakalpojumi ir bez maksas.

Raidījuma tiešsaistes translācijas sekotāji EURES Latvia Facebook lapas komentāru sadaļā varēs uzdot savus jautājumus, kā arī, ja nepieciešams, vienoties par NVA EURES konsultantu individuālajām konsultācijām.

Tiešsaistes raidījumu ciklu “Esi informēts, atgriežoties Latvijā” NVA EURES konsultanti veido, balstoties uz savu darba pieredzi un piesaistot dažādu jomu ekspertus, lai sniegtu remigrantiem aktuālāko informāciju par darba iespējām un dzīves apstākļiem Latvijā, valsts un pašvaldību institūciju pakalpojumiem un atbalstu, nepieciešamo dokumentu kārtošanu gan ārvalstī, pirms aizbraukšanas, gan Latvijā, atgriežoties, par bezdarbnieka pabalsta eksportu, nodokļiem, dzīvesvietas deklarēšanu,  iegūtās kvalifikācijas atzīšanu un uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā,  kā arī citiem remigrantiem svarīgiem jautājumiem.

2022. gada gada 30. jūnijā NVA EURES Latvia Facebook lapā tika pārraidīts piecpadsmitais cikla “Esi informēts, atgriežoties Latvijā” tiešsaistes raidījums, kurā NVA EURES konsultants Andris Segliņš un Izglītības un zinātnes ministrijas vecākā eksperte Olita Arkle informēja par remigrantu bērnu reģistrāciju Latvijas skolās, izglītības salīdzināšanu un uzņemšanas kārtību klasēs, kā arī par jauniešu ar vājām latviešu valodas zināšanām integrēšanu Latvijas skolu izglītības sistēmā – aktivitātēm, programmām, valodas apguves iespējām diasporas un remigrantu bērniem.

Visu iepriekšējo cikla “Esi informēts, atgriežoties Latvijā” tiešsaistes raidījumu ieraksti jebkurā laikā ir pieejami EURES Latvia Facebook lapā:

 1.  “EURES atbalsts remigrācijai”: https://fb.watch/3UqqTbO-9y/
 2. “Bezdarbnieka pabalsts un tā eksports”: https://fb.watch/3UmuRY0ysW/
 3. ”Dzīvesvietas deklarēšanu un uzturēšanās Latvijā”: https://fb.watch/4LxhPszSR7/
 4. “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā”: https://fb.watch/5bmCYbQBcb/
 5. “Starpvalstu nodokļu jautājumi”: https://fb.watch/60amV9Hxwb/
 6. “Ārvalstīs iegūtās izglītības un kvalifikācijas atzīšana Latvijā”: https://fb.watch/v/1-cRzmPvN/
 7. “Veselības pakalpojumi Latvijā”: https://fb.watch/73yxExMop2/
 8. “NVA bezmaksas karjeras konsultācijas”: https://fb.watch/7l12-pA1C7/
 9. “Pensijas Eiropas Savienībā”: https://fb.watch/8mjIMLLPNw/
 10. “Attālinātais darbs un sociālais nodrošinājums”: https://fb.watch/8WofL-R1L4/
 11. “Pabalsti ģimenēm ar bērniem Latvijā”: https://fb.watch/9BUifS3JEL/
 12. “Muitas jautājumi, atgriežoties Latvijā”: https://fb.watch/a16WhGAd7X/
 13. “NVA tiešsaistes darba dienas Latvijā”: https://fb.watch/cd26S6lcnI/
 14. “Transportlīdzekļu ievešanas un ārvalstīs izsniegto autovadītāja apliecību lietošanas kārtība” https://fb.watch/cWi6oS6qmv/
 15. “Remigrantu bērnu integrācija Latvijas izglītības sistēmā” https://fb.watch/ebuiT9-SmH/

NVA EURES konsultantu atbalsts pieejams ikvienam!

 

Ja Jums ir papildu jautājumi par darba iespējām Latvijā, sociālo aizsardzību (ģimenes pabalsti, bezdarbnieka pabalsts un tā eksports u.c.) vai starpvalstu nodokļu samaksu, aicinām sazināties ar NVA EURES konsultantiem.

Mājaslapa: www.nva.gov.lv/eures

E-pasts: eures@nva.gov.lv

Facebook: https://www.facebook.com/eureslatvia

Linkedin: www.linkedin.com/company/eures-latvia

Piektdienās no 13.00 līdz 15.00 EURES čats: https://ej.uz/zze4