Latviešu valodas aģentūras (LVA) metodikas skolas “PUPA” 2022./2023. mācību gada trešais tīmekļseminārs „Bērns nerunā latviski. Kā sākt?” notiks 27. oktobrī plkst. 18.00–20.00 pēc Latvijas laika. 
 
 
Šajā seminārā runāsim par latviešu valodas kā svešvalodas apguvi. Pieredzē dalīsies LVA tālmācības skolotāji un diasporas latviešu skolu skolotāji.
 
ID: 851 2020 7956
Parole: 226021
 
LVA metodikas skolas „PUPA” mērķis ir sniegt metodisku atbalstu diasporas skolotājiem latviešu valodas mācīšanā. Semināros ir iespēja sastapt gan LVA metodiķus, gan pieaicinātus ekspertus, gan arī savus kolēģus – diasporas skolotājus. Tiekamies!
 
Informācija par pasākumu Facebook: https://www.facebook.com/events/1106397196934817/