LLI-010 “DABAS TŪRISMS VISIEM (UniGreen)”

UniGreen projekta ietvaros Kurzemes plānošanas reģions veido Kurzemes un Lietuvas pierobežas reģionu dabas tūrisma imidža brošūru un dabas taku kartes.

Imidža brošūra tiks izdota, lai popularizētu Kurzemes un Lietuvas pierobežas reģionu tūrisma iespējas un Kurzemes un Lietuvas pierobežas reģionus kā vienotu tūrisma galamērķi un sekmētu dabas tūrisma attīstību un apmeklētāju un nakšņošanas skaitu.

Imidža brošūrā plānots iekļaut informāciju par apmēram 30 Kurzemes reģiona kājāmgājēju dabas takām. Brošūra būs pieejama gan elektroniski, gan drukātā formātā. To paredzēts izplatīt tūrisma informācijas centros, kā arī ar tūrismu saistītās izstādēs. Brošūra tiks sagatavota latviešu, lietuviešu un angļu valodās. Tai plānots pievienot arī detalizētas Kurzemes reģiona dabas taku kartes, kurās tiks iekļauta informācija par katru taku ar detalizētu maršrutu un informāciju par piedāvātajiem tūrisma pakalpojumiem, apskatāmajiem objektiem, pieejamību dažādām tūristu grupām – ģimenēm ar bērniem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, senioriem utml, kā arī citu apmeklētājiem būtisku praktisko informāciju. Arī kartes būs pieejamas gan elektroniski, gan drukātā formātā.

KRP foto                
Lai sagatavotu informāciju iekļaušanai imidža brošūrā un izstrādātu dabas taku kartes, Kurzemes plānošanas reģions aicina visus interesentus izvirzīt sev zināmās un iecienītās Kurzemes reģionā esošās dabas takas veidojamajā imidža brošūrā un dabas taku karšu izdevumā, nosūtot takas aprakstu vai aizpildot zemāk pievienoto anketu un nosūtot to UniGreen projekta vadītājai Alisei Lūsei, e-pasts: alise.luse@kurzemesregions.lv, tālrunis 26567874.
Informācijas anketa par izvirzīto kājāmgājēju dabas taku
Dabas takas nosaukums
Novads
Apsaimniekotājs (t.sk. lūdzu norādīt kontaktpersonu)
Garums
Vienvirziena vai lokveida
Pieejamība atsevišķās vai visās sezonās
Pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Kurzemes un Lietuvas pierobežas reģionu dabas tūrisma imidža brošūra un dabas taku kartes tiek izstrādātas ar Interreg Latvijas-Lietuvas sadarbības programmas atbalstu projekta Nr. LLI-010 “Dabas tūrisms visiem” (UniGreen) ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Kurzemes plānošanas reģiona
UniGreen Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregionslv