Eiropas Latviešu apvienība, rūpējoties par latviešu valodas prestižu diasporā un sniedzot atbalstu vecākiem un pedagogiem, aicina uz tiešsaistes semināru – nodarbību vecākiem un pedagogiem par daudzvalodību, iespējām latviešu valodas apguves veicināšanā un attīstībā šādās ģimenēs. Seminārs notiks 2023. gada 22. novembrī, bet 29. novembrī būs kopsavilkums un aizsāktās diskusijas turpinājums.

Bezmaksas tiešsaistes seminārs notiks trešdien, 2023. gada 22. novembrī plkst. 11.00 un 21.00 pēc LV laika (75 – 90 min. viena satura lekcija divos dažādos laikos), kurā latviešu valodas logopēde Baiba Strause atbildēs uz daudzvalodīgi audzinošu vecāku jautājumiem par latviešu valodas apguvi un attīstību.

Seminārā diasporā strādājošiem pedagogiem, kā arī audzinošiem vecākiem būs iespēja kopā ar divām praktiķēm meklēt atbildes uz visdažādākajiem ar valodas apguvi, attīstību un korekcijas iespējām saistītiem jautājumiem.

Piemēram:

– Kas ir daudzvalodība un kādos daudzvalodības modeļos aug latviešu bērni?

– Kā iemācīt bērnu runāt latviski līdz 3 gadu vecumam?

– Kas ir un kā realizējams pareizas valodas paraugs?

– Kādā veidā vecāki var piedalīties bērna latviešu valodas uzlabošanā?

– Vai, dzīvojot ārpus Latvijas, vecākiem jāvēršas pie mītnes zemes logopēda vai būtu ieteicams meklēt latviešu logopēda atbalstu? Kādēļ?

– Cik daudz laika bērnam ir, lai apgūtu burtu r?

Semināru vadīs tulkotāja, filoloģijas doktora grāda kandidāte, Minsteres latviešu teātra “Ezīši” režisore, ELA prezidija pārstāve Laura Ritenberga-Kindere. Turklāt L. Ritenberga-Kindere pati iepriekš vadījusi seminārus Eiropas diasporas pārstāvjiem par daudzvalodību – ģimenē, skolā, vidē ārpus Latvijas.

Savukārt, speciāliste Baiba Strause – diasporā praktizējoša logopēde, latviešu valodas un literatūras pedagoģe, divu daudzvalodīgu bērnu mamma, kura darbojas savā privātpraksē, par savu dzīves filozofiju saka: “Pieredze un prakse ir interesantāka par teoriju”!  “

Iepriekšējās lekcijas kopsavilkums un  aizsāktās diskusijas/pieredzes apmaiņas turpinājums notiks trešdien, 2023. gada 29. novembrī plkst. 21.00 pēc LV laika.

Lai iegūtu iespēju piedalīties seminārā, lūdzam aizpildīt pieteikšanās anketu!

Tiešsaistes seminārus finansē Latviešu valodas aģentūra no LR Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde”.

Eiropas Latviešu apvienība regulāri organizē izglītojošus pasākumus diasporas vecākiem un skolotājiem, lai kopīgi meklētu risinājumus, kā noturēt latviešu valodas prestižu diasporā.

Mediju ziņa ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņas saturu atbild Eiropas Latviešu apvienība.

Ja turpmāk vēlies saņemt savā e-pastā ELA izglītības nozares ziņas, piereģistrējies ziņu saņemšanai šajā tiešsaistes formā.