Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” organizē semināru par vides pieejamību dabas takās. Seminārs notiks š.g. 17.jūnijā (nevis 19.martā, kā tika izziņots iepriekš) Ķemeru nacionālā parka Dabas izglītības centrā “Dabas māja”.

PROGRAMMA

09:30 – 10:00 reģistrācija, rīta kafija

10:00 – 11:00 NVO Apeirons vides pieejamības eksperts J. Briedis: Vides pieejamība dabā, praktiskie piemēri no dabas taku apsekojumiem

11:00 – 11:30 Biedrības “Redzi mani” valdes priekšsēdētāja Līga Ķikute: vides pieejamība dabā cilvēkiem ar redzes traucējumiem, sadarbība ar suni-pavadoni

11:30 – 12:00 Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidente Sandra Gerenovska: vides pieejamība cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem

12:00 – 13:00 Pusdienas

13:00 – 13:30 DAP Dabas izglītības centra “Meža māja” vadītāja A.Balandiņa: DAP pieredze un izaicinājumi dabas taku un objektu (t.sk. apmeklētāju centru) pielāgošanai cilvēkiem ar invaliditāti

13:30 – 14:00 Rojas novada TIC vadītāja K. Voldemāre: Pašvaldības pieredze un izaicinājumi dabas taku un objektu (t.sk. tūrisma info centru) pielāgošanai cilvēkiem ar invaliditāti

14:00 – 14:30 KPR Dabas pieejamības projekta (NatAc) vadītāja A. Lūse: vides pieejamības anketa dabas takām

14:30 – 15:30 Kopīga Melnalkšņu Dumbrāja laipas apsekošana ar vides pieejamības ekspertiem, izmantojot ratiņkrēslu

Dalībniekiem būs iespēja iepazīties arī ar vietējo uzņēmumu produkciju, sniegtajiem pakalpojumiem un iespējām taktilo un braila info stendu, plākšņu un dažādu taustāmu objektu izgatavošanai, kā arī akustisko cilpu uzstādīšanai.

Reģistrēšanās semināram: https://forms.gle/f7C8qo276ULw4S1YA

Papildus informācija: Alise Lūse, t. 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv

Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv