Šī gada 17.septembrī Talsu Tautas namā notiks konference „Dabas un kultūras mantojums tūrismā: identitāte un pieejamība”.

Konference notiks divās valodās – latviešu un lietuviešu, nodrošināsim sinhrono tulkošanu. Dalība bez maksas, vietu skaits ierobežots.

Pieteikšanās līdz š. g. 12.septembrim, aizpildot pieteikumu.

Informējam, ka projekta publicitātes nodrošināšanai pasākuma laikā iespējama fotografēšana un filmēšana.

Konferences programma Pieteikšanās konferencei

Kontaktinformācija:

Aiva Jakovela
KPR projektu vadītāja
+371 26315137
aiva.jakovela@kurzemesregions.lv

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.