Lai aktualizētu remigrācijas jautājumu risināšanu un veicinātu savstarpējo sadarbību, 11.decembrī, Kurzemes plānošanas reģions organizēja apmācības pašvaldību pārstāvjiem ar tēmu “ Rūpēs par citiem parūpēties arī par sevi – personīgā labbūtība”.

Apmācību mērķis bija pašvaldību pārstāvjiem palīdzēt uzlabot labbūtību, samazināt stresu un izdegšanas riskus, apgūstot ikdienā darbā nepieciešamās sociālās iemaņas, uzlabot iesaisti darbā, motivāciju, efektivitāti un samazināt konfliktus. Apmācībās gūtās zināšanas noderēs darbam ar remigrantiem nepieciešamā atbalsta nodrošināšanai un veiksmīgākai to piesaistē.

Apmācības vadīja Labbūtības līderības, Emocionālās inteliģences un koučinga trenere, Supervizore, labbūtības un līderības koučs Evija van der Beek.

Apmācībās piedalījās Liepājas un Ventspils valstspilsētu, kā arī Kuldīgas, Talsu un Ventspils novadu pašvaldību pārstāvji.

Informāciju sagatavoja:

Agnese Berģe,
Kurzemes plānošanas reģiona
Remigrācijas koordinatore
e-pasts: koordinatore@kurzemesregions.lv