Medwwater projekta logo ansamblis

Kurzemes plānošanas reģions kopā ar aptiekām un sadarbības partneriem uzsāk izglītojošu kampaņu “Dabai Tableti Nevajag”. Kampaņā, kas norisināsies līdz pat šī gada beigām, aicinās iedzīvotājus lietot medikamentus atbildīgi un nederīgās zāles nodot aptiekā to pareizai utilizācijai, tādējādi mazinot zāļu nonākšanu sadzīves atkritumos un kanalizācijā.

Kampaņā “Dabai Tableti Nevajag” iesaistījusies liela daļa Latvijas aptieku, kuras redzamās vietās izvietos informāciju par nederīgo zāļu pieņemšanu. Iedzīvotāju informēšanai ir izveidoti arī divi izglītojoši video un in­­­fo grafikas, kas skaidro, kā zāles nonāk dabā, kāda ir to ietekme un ko darīt ar nederīgajām zālēm, ja tādas rodas. Plašāka informācija Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā https://www.kurzemesregions.lv/dabaitabletinevajag/

“Ikvienam zāles jālieto atbildīgi, kā arī jāparūpējas, lai nederīgās zāles nevis nonāktu atkritumos vai kanalizācijā, bet tiktu pareizi utilizētas – aiznesot tās uz kādu no aptiekām, kas tās pieņem,” skaidro kampaņas koordinatore, Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītāja Liena Freimane, uzsverot kādu satraucošu faktu – pētījumu centra SKDS pagājušajā gadā veiktās aptaujas dati liecina, ka tikai 13 % Latvijas iedzīvotāju nodod nederīgās zāles aptiekās to pareizai utilizācijai. “Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo likumu noteikto kārtību aptiekām Latvijā nav pienākuma pieņemt nederīgos medikamentus, bet ap 75 % aptieku to ir uzņēmušās veikt brīvprātīgi. Gribētu pateikt lielu paldies visām aptiekām, kuras dara šo vērtīgo darbu, un īpaši tām aptiekām, kuras ir iesaistījušās mūsu kampaņā sabiedrības izglītošanai,” pateicīga ir kampaņas koordinatore.

“Nederīgajiem medikamentiem nonākot sadzīves atkritumos, farmaceitiski aktīvās vielas pēc dažiem gadiem parādās atkritumu poligona notekūdeņos, par ko liecina starptautiskie zinātniskie pētījumi. Poligonu attīrīšanas iekārtas, kā arī komunālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nav projektētas pilnīgai notekūdeņu attīrīšanai no farmaceitiski aktīvajām vielām,” uzsver Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra vecākā speciāliste Anete Kubliņa. Informatīvi – izglītojošā kampaņa “Dabai Tableti Nevajag” notiek projekta “Farmaceitiskās vielas notekūdeņos – daudzums, ietekmes un iespējas to samazināšanai” (“MEDWwater”) ietvaros. Pētot zāļu aktīvo vielu klātbūtni notekūdeņos, kā arī Latvijas un Lietuvas upēs un ūdenstilpēs, zinātnieki secinājuši, ka daudzviet šīs vielas ir tuvu vai pārsniedz koncentrāciju, ko pieņemts uzskatīt par videi drošu.

Pēc Latvijas Zāļu valsts aģentūras, Lietuvas veselības ministrijas Valsts zāļu kontroles aģentūras datiem, zāļu realizācijas apjoms ar katru gadu pieaug. “2021. gadā zāļu lieltirgotavas Latvijā realizēja aptuveni 47 miljonus zāļu iepakojumu. No tiem vispārēja tipa aptiekām pērn lieltirgotavas pārdeva 42 miljonus zāļu iepakojumu, kas ir par 1 % vairāk nekā iepriekšējā gadā,” informē Zāļu valsts aģentūras Zāļu izplatīšanas informācijas nodaļas eksperte Kristīne Edolfa-Kalniņa.

Kampaņas dalībnieces – Latvijas Farmaceitu biedrības prezidente Dace Ķikute norāda, ka katrā zāļu lietošanas instrukcijā ir iekļauta informācija, kā pareizi rīkoties, zāles izmetot, un tā būtu jāievēro. Medikamenti ir nederīgi, ja tiem ir beidzies derīguma termiņš; nav zināms to pielietojums; nav salasāms to nosaukums; tie ir nepareizi uzglabāti; mainījies to izskats, smarža vai garša, vai bojāts to iepakojums. Nederīgie medikamenti pirms nodošanas aptiekā ir jāizņem no ārējā iepakojuma – kastītēm – un tablešu plāksnītes, pudelītes, ampulas, ziežu tūbiņas jāieliek maisiņā. Zāļu pudelīšu un tūbiņu vāciņiem ir jābūt cieši aizskrūvētiem.

Jau vēstīts, ka Eiropas Savienības (ES) programmas   Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam projekta “Farmaceitiskās vielas notekūdeņos – daudzums, ietekmes un iespējas to samazināšanai” (MEDWwater, LLI-527) Latvijas un Lietuvas zinātnieki pēta 25 farmaceitiski aktīvo vielu piesārņojumu notekūdeņos ar mērķi meklēt risinājumus tā samazināšanai.

Projektā iesaistīti zinātnieki, vides eksperti un citi speciālisti no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, Kurzemes plānošanas reģiona, Zāļu valsts aģentūras un Lietuvas Veselības ministrijas Valsts zāļu kontroles aģentūras, Klaipēdas Universitātes, kā arī Daugavpils Universitātes aģentūras “Latvijas Hidroekoloģijas Institūts”.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.  Par šī raksta saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions,  un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Liena Freimane
Projekta vadītāja
e-pasts: liena.freimane@kurzemesregions.lv
tālrunis: + 371 26306030

Vairāk par projektu: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/medwater/