Šī gada pirmajā pusgadā Kurzemes reģionā pēc dzīves ārvalstīs atgriezušies 65 cilvēki un vēlmi atgriezties pauduši vēl 55 cilvēki. Kopumā Kurzemes reģionā kopš 2018.gada marta līdz šī gada jūnijam atgriezušies 845 cilvēki, kuri par savu dzīvesvietu visbiežāk izvēlējušies Liepāju, Ventspili, Tukumu, Kuldīgu un citas Kurzemes pilsētas, savukārt par potenciāliem plāniem atgriezties informējuši aptuveni 650 cilvēku.

“Situācija pasaulē ietekmē arī remigrantu plānus, tomēr šobrīd novērojams, ka cilvēki, kuri iepriekš izturējās piesardzīgāk, atkal izrāda interesi saņemt atbalstu, lai atgrieztos Latvijā. Ar remigrācijas koordinatoriem pašlaik atkārtoti sazinās arī cilvēki, kuri bija pauduši vēlmi atgriezties dzimtenē jau 2020.gadā. Vasaras periodā jau tradicionāli lielāka interese par atgriešanos dzimtenē vērojama arī no ģimeņu puses, kuras interesējas par izglītības iestāžu pieejamības iespējām rudenī. Turklāt, arvien biežāk priekšroka tiek dota dzīvei reģionos – mazpilsētās un lauku apvidos, lai gan arī lielās Kurzemes valstspilsētas aizvien ir pievilcīgas kā dzīvesvieta pēc atgriešanās dzimtenē,” stāsta Kurzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Agnese Berģe.

Kurzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinators katru dienu sniedz atbalstu remigrantiem, lai veicinātu viņu atgriešanos dzimtenē un palīdzētu viņiem iejusties, tai skaitā risinot arī dažādus praktiskus, ar dzīvesvietu, izglītības iestādēm, darba vietām saistītus jautājumus. 2022.gada pirmajā pusgadā individualizēti piedāvājumi sagatavoti 286 cilvēkiem, savukārt kopumā no 2018. gada marta līdz 2022.gada jūnijam individuāli piedāvājumi sagatavoti 2344 cilvēkiem, kuri izrādījuši interesi par atgriešanos dzimtenē.

“Ar katru cilvēku strādāju individuāli, sagatavojot personalizētu piedāvājumu atbilstoši viņa vēlmēm un vajadzībām. Būtiski ir uzklausīt atbraucēju jautājumus un palīdzēt saprast, kā situāciju labāk risināt. Nereti remigrantiem nepieciešams arī morāls atbalsts, uzklausīšana un iedrošinājums spert izšķirošo soli par atgriešanos Latvijā. Tāpēc savu darbu uztveru kā iespēju iedrošināt cilvēkus sekot savai sirdij un atgriezties dzimtenē,” piebilst A.Berģe.

Par remigrācijas koordinatoru darbu:

Ja Jums ir jautājumi un nepieciešams atbalsts, lai atgrieztos dzimtenē, aicinām sazināties ar remigrācijas koordinatoru, kurš pēc vajadzību apzināšanas, sadarbojoties ar pašvaldībām vai citām valsts iestādēm, izstrādā individuālu piedāvājumu. Remigrācijas koordinators var sniegt atbalstu par: pakalpojumiem ģimenēm, mājokļa jautājumiem, darba un uzņēmējdarbības iespējām, sociālo un sadzīves jautājumu risināšanu. Ar koordinatora sniegtajiem pakalpojumiem var iepazīties: www.paps.lv. Savukārt vairāk par remigrāciju Kurzemē iespējams uzzināt: www.kurzemesregions.lv/remigracija

Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido 8 pašvaldības  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads. Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv

Papildu informācijai:
Agnese Berģe,
Kurzemes plānošanas reģiona
Remigrācijas koordinatore
e-pasts: koordinatore@kurzemesregions.lv