Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Nr.KPR 2011/21

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

jautājumi_atbildes

Iepirkuma Nr.
Nr.KPR 2011/21

Ievietošanas datums:
16.08.2011

Termiņš:
29.08.2011

Līgumcena EUR (bez PVN)

Preču cena par vienu vienību kopsummu 309,27 LVL

Piegādātājs/Piezīmes

SIA „RIMPEKS KP”