Atveseļošanas fonda (AF) projektu atlasē, kur pašvaldībām un komersantiem nacionālas nozīmes industriālo parku un teritoriju infrastruktūras attīstīšanai bija paredzēti 80 miljoni eiro, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) apstiprinājusi piecus projektus ar kopējām AF investīcijām vairāk nekā 77 miljonu eiro apmērā. No tiem Liepājsa n Ventspils valstspilsētāām apstiprināti infrastruktūru projekti ar AF finansējumu 20 miljonu eiro apmērā.

AF programmā, kas vērsta uz nacionālas nozīmes industriālo parku izveidošanu ārpus Rīgas reģiona, tādējādi mazinot reģionālās attīstības atšķirības starp Rīgas reģionu un pārējo Latvijas teritoriju, bija iesniegti deviņi projekti. 

Ņemot vērā, ka projektos prasītais AF investīciju apmērs – 124 miljoni eiro – bija lielāks par  pieejamo atbalstu programmas ietvaros, proti, 80 miljoniem eiro, projekti tika izvērtēti konkursa kārtībā. Katram plānošanas reģionam konkursa sākumā pieejamais AF finansējums bija 20 000 000 eiro.

Apstiprinātie projekti:

  • Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes projekts publisko ielu infrastruktūrai “Liepājas industriālā parka teritorijas attīstība 1.kārta”, AF finansējums – 10 miljoni eiro;
  • Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils osta” projekts publiskās infrstruktūras izbūvei un ražošanas ēkas celtniecībai “Nacionālas nozīmes industriālā parka izveide Ventspilī”, AF finansējums – 10 miljoni eiro.
  • Daugavpils valstspilsētas pašvaldības projekts publiskās infrastruktūras izbūvei un ražošanas ēkas celtniecībai “Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) Industriālā parka izveide”, AF finansējums – 17,13 miljoni eiro;
  • Valmieras novada pašvaldības projekts industriālo laukumu, publisko stāvlaukumu, pievadceļa, dzelzceļa pievadceļa un iekšējā dzelzceļa tīkla infrastruktūrai “Valmieras Industriālā parka attīstība”, AF finansējums – 20 miljoni eiro;
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” projekts publisko ielu infrastrutūrai “Zemgales industriālā parka attīstība, I kārta”, AF finansējums – 20 miljoni eiro;

Divi projekti projektu iesniegumu izvērtēšanas periodā tika atsaukti, savukārt vēl divos  pieņemti lēmumi par nosacījumu neizpildi. CFLA lēmumus mēneša laikā var apstrīdēt Finanšu ministrijā.

Kā ziņots iepriekš, šajā programmā tiks atbalstīta jaunas industriālās teritorijas izveidošana vai esošās industriālās teritorijas attīstīšana, industriālo pieslēgumu ierīkošana, pievedceļu atjaunošana vai ierīkošana pie industriālajām teritorijām un komercdarbības mērķiem paredzēto ražošanas ēku un ar tām saistītās infrastruktūras attīstīšana. Projektus var īstenot visā Latvijā, izņemot Rīgas plānošanas reģionu. 

AF atbalsts projektu īstenošanai paredzēts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātā 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.3.i. investīcijas  “Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos”  ietvaros.

 

Informācija pārpublicēta no LIAA mājas lapas: https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunums/apstiprinati-pieci-regionu-industrialo-parku-un-teritoriju-attistisanas-projekti