Iepirkuma Nr.
Nr. KPRA 2012/14/CB33

Ievietošanas datums:
19.07.2012

Termiņš:
06.08.2012

Līgumcena EUR (bez PVN)

2950.00 LVL

Piegādātājs/Piezīmes

SIA “AC Konsultācijas”