Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Nolikums Nr. KPR 2012/12/CB56/04

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

jautājums_atbilde

Iepirkuma Nr.
Nr. KPR 2012/12/CB56/04

Ievietošanas datums:
18.07.2012

Termiņš:
07.08.2012

Līgumcena EUR (bez PVN)

10 842,50 LVL

Piegādātājs/Piezīmes

SIA „Ekoncepti”