CB786 “Dabas pieejamība visiem (NatAc)”

Šī gada pēdējais ieplānotais darbiņš projektā paveikts! Gada nogalē Būšnieku ezera takā Ventspilī esam uzstādījuši pieejamo sauso tualeti un 9 soliņus, kas izvietoti ik pēc posma, sniedzot iespēju senioriem un ikvienam apmeklētājam ērti atpūsties, ejot 8 km garo takas apli gar ezeru! Tualete veidota saskaņā ar Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” ieteikumiem un tās uzstādīšana līdz ar pārējiem projektā paveiktajiem darbiem takā – aizsargapmales uzstādīšanu ezera laipai un atpūtas soliņiem – būtiski sekmēs takas pieejamību visiem, t.sk. cilvēkiem ar invaliditāti.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv