22.aprīlī tiešsaistē notiks publiskās apspriešanas sanāksme Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas projektam

Aicinām ikvienu interesentu iesaistīties Kurzemes reģiona attīstības plānošanā un  22.aprīlī plkst. 13.00 tiešsaistē piedalīties Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas sabiedriskajā apspriešanā. Tiešsaistes pasākumā būs iespēja iepazīties ar Kurzemes plānošanas reģiona izstrādāto Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakciju, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus un diskutēt ar Attīstības programmas

Turpinās Kurzemes Kultūras programmai 2021 iesniegto pieteikumu vērtēšana

Kurzemes plānošanas reģions jau septīto gadu īsteno Kurzemes kultūras programmas projektu, kas tiek īstenots VKKF mērķprogrammas “Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos” ietvaros, kuras mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursu kultūras aktivitāšu atbalstam Kurzemes reģionā. Šogad Kurzemes kultūras projektiem pieejamais finansējums ir EUR 116 750. Kultūras projektu pietikumu iesniegšana noslēdzās 30.martā un,

Noslēgušās diskusijas par prioritārajiem virzieniem un rīcībām Kurzemes reģiona attīstībai

    Februārī Kurzemes plānošanas reģions organizēja vairākas tiešsaistes sanāksmes, lai ar dažādu iestāžu, tai skaitā arī ministriju, pašvaldību un NVO pārstāvjiem diskutētu par rīcību virzieniem un rīcībām, kas izstrādāti Kurzemes reģiona attīstības programmas 2021. -2027. gadam izstrādes ietvaros. Kopumā 6 diskusijās iesaistījās vairāk nekā 300 dažādu jomu ekspertu, kuri gan atzinīgi novērtēja Kurzemes plānošanas

Kurzemes plānošanas reģions izsludina pieteikšanos KURZEMES KULTŪRAS PROGRAMMAI 2021

Kurzemes plānošanas reģions izsludina AS “Latvijas valsts meži” un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīto “KURZEMES KULTŪRAS PROGRAMMU – 2021” Pieteikumi tiek pieņemti līdz 2021.gada 30.marta plkst. 23.59! Kultūras programmas mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursus kultūras projektu atbalstam Kurzemes reģionā. Šī mērķa sasniegšanai finansiāli tiek atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kuru

Kurzemes plānošanas reģions aicina uz diskusijām par Attīstības programmas 2021 -2027 rīcības virzieniem un rīcībām

      Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome 2019.gada 20.decembrī rakstiskajā procedūrā pieņēma lēmumu Nr. 03/19 (1.§) “Par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Plānošanas reģionu Attīstības programmu izstrādi nosaka Reģionālās attīstības likuma 16.’pantā, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtajā daļā un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas

Aicina uz sanāksmi par kritērijiem un reģionālas nozīmes projektu sagatavošanu KPR Attīstības programmai 2021-2027. 

Kurzemes plānošanas reģions  šī gada 26.janvārī aicina  pašvaldību speciālistus uz sanāksmi par kritērijiem un reģionālas nozīmes projektu sagatavošanu KPR Attīstības programmai 2021-2027. Sanāksmes norises laiks: 2021.gada 26.janvāris plkst. 13.00 Norises vieta: tiešsaistē, Zoom platformā Pieteikšanās, aizpildot anketu tiešsaistē. Reģistrētie dalībnieki saņems saiti uz sanāksmi savā e-pastā. Papildu informācijai: Indra Murziņa Kurzemes plānošanas reģiona telpiskās attīstības

Seminārs pieaugušo izglītotājiem “Mācāmies paši un mācām citus” norisināsies tiešsaistē

Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar IZM organizē semināru pieaugušo izglītotājiem “Mācāmies paši un mācām citus”. Svarīga informācija: semināra norises vieta mainīta no Ventspils uz tiešsaisti! Seminārs notiek 14.oktobrī Zoom platformā. Semināra sākums: plkst. 10.00. Reģistrācija seminārā, līdz š.g. 13.oktobrim plkst. 12.00. Visi, kuri būs reģistrējušies semināram, 13.oktobrī savos e-pastos saņems pieejas datus Zoom konferencei. Seminārā

Ugāles Evanģēliski luteriskajā baznīcā 18.oktobrī – “Mūzika Kurzemes Dievnamos”

Metālpūšaminstrumentu kvintets BRASS.EDU un ērģelnieks Raitis Kveska aicina visus uz bezmaksas koncertu ciklu “Mūzika Kurzemes dievnamos”, kuros klausītājiem būs iespēja izbaudīt pūšaminstrumentu spēcīgo un ērģeļu vareno skanējumu, klausoties īpaši šiem koncertiem aranžētus skaņdarbus. Apmeklētāji dzirdēs dažādu laiku akadēmisko mūziku profesionālā izpildījumā – baroka, renesanses, romantisma un 20.gs. mūziku metālpūšmainstrumentu kvintetam, kā arī oriģinālskaņdarbus ērģelēm. Koncerti

Ventspils Svētā Nikolaja Evanģēliski luteriskajā baznīcā 18.oktobrī – “Mūzika Kurzemes dievnamos”

Metālpūšaminstrumentu kvintets BRASS.EDU un ērģelnieks Raitis Kveska aicina visus uz bezmaksas koncertu ciklu “Mūzika Kurzemes dievnamos”, kuros klausītājiem būs iespēja izbaudīt pūšaminstrumentu spēcīgo un ērģeļu vareno skanējumu, klausoties īpaši šiem koncertiem aranžētus skaņdarbus. Apmeklētāji dzirdēs dažādu laiku akadēmisko mūziku profesionālā izpildījumā – baroka, renesanses, romantisma un 20.gs. mūziku metālpūšmainstrumentu kvintetam, kā arī oriģinālskaņdarbus ērģelēm. Koncerti