Noslēdzas deinstitucionalizācijas projekts “Kurzeme visiem”, ievērojami paplašinot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Kurzemes reģionā

2023. gada beigās noslēdzas Kurzemes plānošanas reģiona, pašvaldību un valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” kopīgi īstenotais deinstitucionalizācijas projekts “Kurzeme visiem”, ievērojami palielinot ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīves vietā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Займ безработным на карту мгновенно. Kurzemes

Kurzemes plānošanas reģions atjaunojis brošūru «Jauna infrastruktūra Kurzemē deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai»

Gada izskaņā Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām projekta “Kurzeme visiem” ietvaros atjaunojis informatīvu materiālu – brošūru digitālā formātā par jauno infrastruktūru Kurzemē, kas tapusi deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai.

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros iepazīst izveidoto infrastruktūru Kurzemes reģionā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai

2023. gada 14. un 15. decembrī Kurzemes plānošanas reģiona, Kurzemes pašvaldību, Atbalsta centra ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš” un valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” pārstāvji projekta “Kurzeme visiem” ietvaros piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumā, lai iepazītu deinstitucionalizācijas ietvaros tapušo infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Kurzemes reģionā. Pasākums sākās ar viesošanos Tukuma novada pašvaldības

Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” darbinieki iepazīst Kurzemes reģionā deinstitucionalizācijas ietvaros tapušo infrastruktūru

2023. gada  28. un 29. novembrī Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” pārstāvji devās iepazīt Kurzemē tapušo infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Pieredzes apmaiņas pasākuma laikā tā dalībniekiem bija iespēja iepazīt dienas aprūpes centrus, specializētās darbnīcas un grupu dzīvokļus Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus

Integratīvās nometnēs projekta “Kurzeme visiem” ietvaros rudens brīvlaikā apgūst jaunas iemaņas un veido jaunas draudzības

Kurzemes plānošanas reģions projekta “Kurzeme visiem” sadarbībā ar biedrību “Palīdzēsim.lv” un Latvijas Bērnu atbalsta fondu skolēnu rudens brīvlaikā rīkoja divas triju dienu diennakts nometnes ģimenēm ar 7 – 16 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem. Kopumā 60 dalībniekiem no Kurzemes reģiona bija iespēja abās nometnēs aktīvi un radoši pavadīt laiku, apgūt jaunas iemaņas, kā

Kurzemes plānošanas reģions izsludina iespēju ģimenēm pieteikties divām bezmaksas integratīvajām nometnēm skolēnu rudens brīvlaikā

Šajā rudenī – skolēnu rudens brīvlaikā – Kurzemes reģionā dzīvojošajām ģimenēm ar 7 – 16 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, ir iespēja pieteikties dalībai divās bezmaksas integrējošās nometnēs.  Kurzemes plānošanas reģions, sadarbojoties ar Latvijas Bērnu atbalsta fondu un nodibinājumu “Palīdzēsim.lv”, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros organizē divas aizraujošas trīs dienu (divu diennakšu) integratīvās rudens

Ventspilī atzīmē “Dažādo kurpju dienu”

Lai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa ceļš viņa kurpēs, vēsta sena paruna. Tāpēc “Dažādo kurpju dienā” 15. septembrī ikviens Latvijas iedzīvotājs tika aicināts vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu un iesaistīties mākslinieciskās un radošās aktivitātēs, simboliski paužot atbalstu deinstitucionalizācijas mērķa grupām – bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Ģimenes no Kurzemes integratīvās nometnēs asina prātu, papildina dažādas prasmes un stiprina draudzības saites

Kurzemes plānošanas reģions šovasar – jūlija beigās un augustā – projekta “Kurzeme visiem”  ietvaros kopā ar sadarbības partneriem organizēja trīs integratīvas nometnes, lai veicinātu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimeņu iekļaušanos sabiedrībā. Nometnēs piedalījās 30 ģimenes ar bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem un kopumā 90 dalībnieki brīvā, radošā, inovatīvā un aktīvā gaisotnē mācījās izprast

Apstiprināti grozījumi Nr.8 Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā

2023. gada 8. augustā Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprinājusi grozījumus “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plānā 2017.–2020.gadam”, kas izstrādāts projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Apstiprinātajos grozījumos veikti redakcionāli un tehniski precizējumi saistībā ar izmaiņām plānotās infrastruktūras izveidē Dienvidkurzemesa novada pašvaldībā – pašvaldība neveidos dienas aprūpes centru cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem Kuldīgas novada pašvaldībā.

Aptuveni 1200 Kurzemes reģiona skolēnu un skolotāju papildinājuši zināšanas par cilvēkiem ar invaliditāti

Attēls no pasākuma, kur redzami klases bērni, kas pacēluši rokas pasākuma laikā.

Lai veicinātu izpratni par cilvēkiem ar invaliditāti un viņu iekļaušanos sabiedrībā, līdz 2023.gada maija beigām Kurzemes reģiona vispārizglītojošās mācību iestādēs Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros norisinājās izglītojoši pasākumi 4. un 5. klašu skolēniem. Kopumā 75 pasākumi “Komunikācija ar cilvēkiem ar invaliditāti” notika 34 mācību iestādēs, aptuveni 1200 Kurzemes reģiona skolēnu un viņu skolotāju