Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros pieaug pieejamais atbalsts un tā saņemšanas iespējas

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros mainījušies nosacījumi un paplašinātas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējas gan cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu vecākiem. Tādējādi Kurzemes reģiona pašvaldības varēs saviem projektā iesaistītajiem iedzīvotājiem nodrošināt vēl plašākas atbalsta iespējas līdz pat projekta noslēgumam 2023.gadā. Projektā izvērtētie cilvēki ar GRT turpmāk

Projekta “I can work” ietvaros turpinās uzņēmēju informēšana par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū

LLI-468 I can work Kurzemes plānošanas reģions projekta „Solis uz priekšu: attīstot personīgos resursus un nodarbinātībai nepieciešamās prasmes” ”I can work” (LLI-468) ietvaros apmeklējis Liepājas, Saldus, Kuldīgas novada pašvaldību un Talsu novada pašvaldības Dundagas pagastu, lai  tiktos ar uzņēmējiem un cilvēkiem ar invaliditāti un  informētu par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū. Pasākumos piedalījās Nodarbinātības

Projekta “Kurzeme visiem” partneri tiešsaistē pārrunā aktualitātes, iepazīst “Atelpas brīža” pakalpojumu Dobeles novadā un Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālo struktūrvienību

22.septembrī uz šogad otro tikšanos tiešsaistē pulcējas projekta “Kurzeme visiem” partneri – Kurzemes plānošanas reģiona, pašvaldību un valsts sociālās aprūpes centra  (VSAC) pārstāvji. Tikšanās laikā tika pārrunātas projekta ieviešanas aktualitātes, kā arī iepazītas “Atelpas brīža” pakalpojuma saņemšanas iespējas Dobeles novadā un izglītības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālajā struktūrvienībā. Tikšanos atklāja un

Projekta “Kurzeme visiem” partneri aicināti uz tikšanos tiešsaistē 22.septembrī

Šī gada 22.septembrī no plkst. 10.00 līdz 13.00 Kurzemes plānošanas reģions projektā “Kurzeme visiem” rīko tiešsaistes tikšanos projekta partneriem. Tikšanās laikā pārrunāsim projekta ieviešanas aktualitātes, kā arī uzzināsim vairāk par Atelpas brīža pakalpojuma saņemšanas iespējām Dobeles novadā un izglītības iespējām cilvēkiem ar invaliditāti Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālajā struktūrvienībā. Pasākuma datums un laiks: 2021.gada 22.septembris

LSM: Bērni ar īpašām vajadzībām: Ketlīna mācās patstāvību

Labklājības ministrijas īstenotās kampaņas “Cilvēks, nevis diagnoze” tapis stāsts par Ketlīnu no Ventspils un “Cimdiņu”. Atbalsta centrā ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām  “Cimdiņš” bērniem  un jauniešiem nepieciešamie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tiek kompensēti projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Foto: Matiss Markovskis Ketlīna ar vecākiem dzīvo Ventspilī, un viņas mamma Jekaterina nezina, kā tiktu galā, ja tepat

Nometnē “Ar saules spēku sirdī” tiekas ģimenes un bērni no ārpusģimenes aprūpes

Šī gada vasaras izskaņā no 20. – 22.augustam Talsu novada Mērsraga pagasta Upesgrīvā integratīvā nometnē tikās Kurzemes reģiona ģimenes, kuras ir apsvērušas iespēju kļūt par aizbildņiem, adoptētājiem vai audžuģimenēm, un bērni no sociālās aprūpes centriem. Kopā 30 nometnes dalībnieki  – sešas potenciālās audžuģimenes, tai skaitā deviņi pieaugušie un 13 bērni (vecumā no 2 līdz 16

Apstiprināti grozījumi Nr.6 Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā

2021.gada 1.septembrī Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprinājusi grozījumus “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plānā 2017.–2020.gadam”, kas izstrādāts projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Apstiprinātajos grozījumos veikti precizējumi saistībā ar jaunās infrastruktūras izveidi Liepājas un Ventspils pilsētās. 2017.gadā izstrādātais un 2018.gadā apstiprinātais Kurzemes plānošanas reģiona DI plāns ir attīstības plānošanas dokuments, kas paredz sabiedrībā balstītu sociālo

Skrundas TV: norisinās kampaņa “Cilvēks, nevis diagnoze”

“Vienā dienā to izmainīt nevar, tāpēc kampaņas rīkojam atkārtoti,” tā saka kampaņas “Cilvēks, nevis diagnoze” rīkotāji. Cenšoties sabiedrībā iekļaut cilvēkus ar garīga un funkcionāla rakstura traucējumiem, šobrīd Latvijā tiek veidoti dažādi sociālie centri, arī grupu dzīvokļi. Tomēr ne visur apkārtējie cilvēki izprot šī soļa svarīgumu. Kampaņa ir viens no palīgiem, kas ļauj situāciju iepazīt tuvāk.

Kurzemē saskarsmes prasmes pilnveidojuši vairāk nekā 200 vispārējo pakalpojumu sniedzēju

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros organizētajās apmācībās par saskarsmi ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un bērniem ārpusģimenes aprūpē savas zināšanas papildinājuši kopumā 239 kurzemnieki. Apmācību ciklā – vienās klātienes apmācībās un sešās tiešsaistes apmācībās – piedalījās dažādu vispārējo pakalpojumu sniedzēji, piemēram, izglītības iestāžu darbinieki, bibliotekāri,

Aicinām pieteikties ģimenes bezmaksas vasaras nometnei

Kurzemē dzīvojošās ģimenes, kuras ir apsvērušas iespēju kļūt par aizbildņiem, adoptētājiem vai audžuģimenēm, aicinātas pieteikties integratīvai diennakts nometnei “Ar spēka sauli sirdī”, kas notiks no 20. – 22.augustam Upesgrīvā. Nometni projekta “Kurzeme visiem” ietvaros organizē Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar SIA “Stieress”, un tajā būs iespēja, baudot dažādas aktivitātes, satikties bērniem no sociālās aprūpes centriem