Lietuvas un Kurzemes sociālie darbinieki tiekas pieredzes apmaiņas vizītē Kurzemē

LLI-468 I can work 2022. gada 15. – 16. septembrī 40 sociālie darbinieki no Lietuvas un Kurzemes “I can work” projekta ietvaros satikās pieredzes apmaiņas vizītē Kurzemē. Vizītes mērķis bija iepazīt ar sociālo aprūpi saistīto pakalpojumu piedāvājumu un iespējas Kurzemē, uzzināt par efektīvākajām un inovatīvām terapijas metodēm un nodibināt kontaktus starp kolēģiem Latvijā un Lietuvā.

Vasaras nometne Kurzemē cilvēkiem ar invaliditāti

LLI-468 I can work 2022. gada 5. – 9. septembrī Mazirbē norisinājās nometne, kurā piedalījās cilvēki ar invaliditāti no Kurzemes un Lietuvas. Visbūtiskākais, ko šajā nometnē iegūva dalībnieki, ir pieredzes apmaiņa, saskarsmes un sadarbības prasmju uzlabošana, jaunu prasmju un iemaņu apgūšana. Kopīgi piedalījāmies radošās darbnīcās, sportojām, mācījāmies un draudzējāmies! Pirmo trīs nometnes dienu laikā paši

Kopābūšanas prieks, piedzīvojumi un vasaras saule – Kurzemē notikušas 3 integratīvās nometnes

Kurzemes plānošanas reģions projekta “Kurzeme visiem” ietvaros šī gada vasarā organizēja trīs integratīvās nometnes ģimenēm ar 9 – 15 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem. Piecu dienu nometnes “Kur tu – tur es”, “Piedzīvojumi priekam” un “Kurzemes piedzīvojums” ļāva izbaudīt patiesu kopā būšanu, dažādās aizraujošās aktivitātēs pilnveidot savas sociālās un komunikācijas prasmes kopumā 31

Aicinām Kurzemes sociālos darbiniekus pieteikties pieredzes apmaiņas braucienam!

LLI-468 I can work 2022.g. 15.-16.septembrī “I can work” projekta ietvaros Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību un projekta Lietuvas partneriem organizē sociālo darbinieku pieredzes apmaiņas vizīti Kurzemē. Apmeklēsim Liepājas Neredzīgo biedrības rehabilitācijas centru Ziemupē “Dvēseles veldzes dārzs”, Viduskurzemes pamatskolui – attīstības centru Pelčos, Atbalsta centru ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”

Apstiprināti grozījumi Nr.7 Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā

2022. gada 26. jūlijā Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprinājusi grozījumus “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plānā 2017.–2020.gadam”, kas izstrādāts projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Apstiprinātajos grozījumos veikti redakcionāli un tehniski precizējumi saistībā ar jaunās infrastruktūras izveidi un vietu skaita palielinājumu – no 8 uz 12 vietām – grupu dzīvoklī Kuldīgas novada pašvaldībā. 2017.gadā izstrādātais

Cilvēki ar invaliditāti no Kurzemes dodas uz vasaras nometni Lietuvā

LLI-468 I can work 2022. gada 18. – 22.jūlijā 15 dalībnieki – cilvēki ar invaliditāti no Liepājas un Kuldīgas dienas atbalsta centriem – “I can work” projekta ietvaros devās uz Kretingas rajonu, lai piedalītos piecu dienu vasaras nometnē kopā ar 15 dalībniekiem no Kretingas Dienas aktivitāšu centra un Invalīdu nodarbinātības un pakalpojumu centra Raseiņos. Nometnes

Kurzemes reģiona ģimenes attīsta savas unikālās spējas integratīvā nometnē “Kur tu – tur es”

Laikā no šī 2022.gada 5. līdz 9.jūlijam Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 11 ģimenes ar 9 – 15 gadus veciem bērniem un jauniešiem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem (FT) piedalījās integrējošā vasaras diennakts nometnē “Kur tu – tur es”, kas norisinājās Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centā, Kuldīgas novada Pelčos sadarbībā ar Latvijas Bērnu

Liepajniekiem.lv: projekta “Kurzeme visiem” ietvaros speciālistu atbalstu Liepājā saņems vēl 49 bērni ar funkcionāliem traucējumiem

Liepājā projektā ”Kurzeme visiem” šovasar papildus iesaistīti 49 bērni ar funkcionālajiem traucējumiem un viņu likumiskie pārstāvji, bet līdz šim projektā iesaistītās ģimenes var turpināt saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un tos izmantot atkārtoti. To paredz šogad veiktie Ministru kabineta noteikumu Nr. 313 grozījumi, kas palielina sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, informē Liepājas

Kurzemes sociālie darbinieki dodas pieredzes apmaiņas vizītē uz Lietuvu

LLI-468 I can work 2022. gada 4. – 5. jūlijā 20 sociālie darbinieki no Kurzemes kopā ar “I can work” projekta partneriem no Kretingas devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Raseiņiem (Lietuva). Kopā ar lietuviešu projekta kolēģiem iepazinām, kā un kādus pakalpojumus cilvēki ar invaliditāti var saņemt mūsu projekta partnerinstitūcijā – Invalīdu nodarbinātības un pakalpojumu centrā

Apmācības noslēgušās!

LLI-468 I can work Piektdien, 17.jūnijā, diplomus par dalību apmācībās saņēma arī mūsu noslēdzošā, 2.apmācāmo grupiņa, 48 dalībnieku sastāvā, kas apguva apmācību kursu “Cilvēks ar invaliditāti un darba tirgus”! Šīs apmācības sadarbībā ar Liepājas Neredzīgo biedrību organizējām Kurzemes sociālajiem darbiniekiem un mērķa grupas pārstāvjiem un tās ietvēra vienu tiešsaistes apmācību sesiju un vienu praktisko –