29. martā, trešdien, no plkst. 10:00 līdz 15:00 notiks Centrālās statistikas pārvaldes rīkots seminārs datu lietotājiem par dzīves kvalitāti pilsētās un teritoriālo statistiku.

Pasākuma mērķis ir informēt par 2022. gadā CSP veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem par dzīves kvalitāti deviņās valstspilsētās – Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Ogrē, Rēzeknē, Valmierā un Ventspilī. Šajā aptaujā tika iegūta informācija par iedzīvotāju apmierinātību ar dažādiem pakalpojumiem, kā izglītība, veselības aizsardzība, pilsētas infrastruktūra – ielas, ceļi, zaļās zonas, sporta un kultūras objekti. Iedzīvotāji pauduši savu viedokli arī par drošības jautājumiem pilsētā, pašvaldību iestāžu darbu un pārvietošanās paradumiem.

Šāda iedzīvotāju aptauja iepriekšējo reizi norisinājās 2017. gadā astoņās republikas pilsētās – Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā un Ventspilī, tādēļ 2022. gada rezultāti būs salīdzināmi ar 2017. gada aptaujas rezultātiem.

Seminārā iepazīstinās arī ar dzīves kvalitāti Rīgā, salīdzinot ar Viļņu, Tallinu un citām Eiropas pilsētām. Vēl tiks prezentēti reģionālie klimata rādītāji Latvijā, teritoriālā statistika oficiālās statistikas portālā, kā arī citas aktuālas tēmas. Semināru vadīs pasākumu vadītājs Oskars Priede.

Dienas kārtība:

Laiks Programmas punkts Prezentētājs, pārstāvētā institūcija
9.00 – 10.00 Reģistrēšanās, kafija
10.00 – 10.10 Semināra atklāšana Aija Žīgure,
CSP priekšniece
10.10 – 10.45 CSP 2022. gadā veiktā apsekojuma par dzīves kvalitāti deviņās valstspilsētās galvenie rezultāti. Pilsētu salīdzinājums Toms Zaltāns,
CSP
10.45 – 11.20 Dzīves kvalitāte Rīgā, salīdzinot ar Viļņu, Tallinu un citām Eiropas pilsētām Oļegs Krasnopjorovs,
Latvijas Banka
11.20 – 11.55 Reģionālie klimata rādītāji Latvijā Armands Plāte,
CSP
12.00 – 13.00 Pusdienas
13.00 – 13.35 Par nodarbinātību un izglītības līmeni, balstoties uz 2021. gada tautas skaitīšanas datiem Sigita Meldere,
CSP
13.35 – 14.10 Teritoriālā statistika kā reģionālās attīstības nepieciešamais nosacījums Jānis Upenieks,
Latvijas Pašvaldību savienība
14.10 – 14.45 Oficiālās statistikas portāls un teritoriālā statistika Uldis Ainārs,
CSP
14:45 – 15:00 Noslēgums Aija Žīgure,
CSP priekšniece

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csp.gov.lv
Tālr.: +371 27880666+371 67366621

Baneris ar semināra nosaukumu "Dzīves kvalitāte pilsētās un teritoriālā statistika", attēls ar Latvijas kontūru.