Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Nolikums KPR 2013/16/EU43084

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

protokola izraksts

Iepirkuma Nr.
KPR 2013/16/EU43084

Ievietošanas datums:
29.07.2013

Termiņš:
09.08.2013

Līgumcena EUR (bez PVN)

16842,90 LVL

Piegādātājs/Piezīmes

SIA Estonian, Latvian &Lithuanian Environment