Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Nr.KPR 2011/16/ESF/4-4/SIF-049/1

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Jautajumi un atbildes

Iepirkuma Nr.
Nr.KPR 2011/16/ESF/4-4/SIF-049/1

Ievietošanas datums:
12.07.2011

Termiņš:
25.07.2011

Līgumcena EUR (bez PVN)

Piegādātājs/Piezīmes