2011.gada 24.oktobrī ar Kultūras ministriju tika noslēgts Deleģēšanas līgums par valsts  pārvaldes uzdevumu delēģēšanu kultūras jomā.

Deleģētie uzdevumi:

  • nodrošināt profesionālās mākslas pieejamību reģionā;
     
  • KPR nodrošina valsts un pašvaldību kultūrkapitālsabiedrību profesionālās mākslas kultūras pakalpojumu pieejamību plānošanas reģiona iedzīvotājiem šādā veidā;
  • profesionālās mākslas kultūras pasākumu norise plānošanas reģionā;
  • profesionālās mākslas kultūras pasākumu nodrošināšana plānošanas  reģiona iedzīvotājiem kultūrkapitālsabiedrību patstāvīgajās telpās.   

Ar līgumu var iepazīties šeit:

 

līgums