valsts valodas apguve nodarbinātām personām!
Pieteikšanās kuponam ir atvērta!
Ja esi jau saņēmis, reģistrē Eiropas Tālmācības centrā!

Latviešu valoda A2 līmenis
https://eiropascentrs.lv/lv/valsts-valoda-a2
☑️Mācības tiešsaistē
☑️2 reizes nedēļā
☑️Otrdienās un Ceturtdienās plkst. 18:00 – 21:00

Latviešu valoda B1 līmenis
https://eiropascentrs.lv/lv/valsts-valoda-b1
☑️Mācības tiešsaistē
☑️2 reizes nedēļā
☑️Pirmdienās un Otrdienās plkst. 18:00 – 21:00

Latviešu valoda B2 līmenis
https://eiropascentrs.lv/lv/valsts-valoda-b2
☑️Mācības tiešsaistē
☑️2 reizes nedēļā
☑️Pirmdienās un Otrdienās plkst. 18:00 – 21:00

Latviešu valoda C1 līmenis
https://eiropascentrs.lv/lv/valsts-valoda-c1
☑️Mācības tiešsaistē
☑️2 reizes nedēļā
☑️Ceturtdienās un Piektdienās plkst. 18:00 – 21:00

Latviešu valoda C2 līmenis
https://eiropascentrs.lv/lv/valsts-valoda-c2
☑️Mācības tiešsaistē
☑️2 reizes nedēļā
☑️Trešdienās un Ceturtdienās plkst. 18:00 – 21:00

ℹ️ https://eiropascentrs.lv/lv/nva-kursi
ℹ️ kursi@eiropasskola.lv
ℹ️ 20337609

Projekts “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001