2023. gada 18.novembrī Frankfurtē notika Frankfurtes Latviešu biedrība rīkotais pasākums par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienai, kur ar Frankfurtes Latviešu biedrības valdes priekšsēdētājas Mārītes Kļaviņas – Pönsgen atbalstu svētkos piedalījās arī reģionālās remigrācijas koordinatores – Agnese Berģe no Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) un Daina Šulca no Rīgas plānošanas reģiona (RPR), lai informētu pasākuma viesus par remigrācijas koordinatoru darbu un svētku norises laikā sniegtu atbildes uz ar remigrāciju saistītiem jautājumiem.

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena Frankfurtē tiek atzīmēta un svinēta kopš 2014.gada. Frankfurtes Latviešu biedrības organizētie svētki ir plaši apmeklēti. Latviskā gara un tradīciju uzturēšanā ir iesaistīti gan mazie, gan lielie biedrības pārstāvji.  

Svētku pasākums iesākās ar semināru, kā laikā KPR reģionālās remigrācijas  koordinatore Agnese Berģe klātesošajiem interesentiem pastāstīja par koordinatoru darbu, remigrācijas aktualitātēm Kurzemes reģionā un atbildēja uz jautājumiem. Savukārt RPR remigrācijas koordinatore Daina Šulca pastāstīja par Rīgas reģiona remigrācijas aktualitātēm. Semināra laikā ikvienam interesentam bija iespēja saņemt informatīvus materiālus par atgriešanās iespējām Kurzemes reģionā. Diasporas pārstāvji arī interesējās par darba iespējām, ar pensiju un citas dokumentācijas kārtošanu saistītiem jautājumiem mītnes zemē, ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu akadēmisko atzīšanu Latvijā, dzīvesvietas iespējām, kā arī citām aktualitātēm.

Pēc semināra tika atklāts svētku koncerts par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienai, kurā piedalījās Frankfurtes latviešu kopas – sieviešu koris “Silava”, deju kopa “Dimdari”, jauktais koris “Mainas balsis”, skolu “Zīļuks” un Eiropas skolas skolēni. Koncertā uzstājās arī ārzemēs dzīvojošo mākslinieku muzikālais duets “Viņš un viņa”.

Visu svētku norises laikā remigrācijas koordinatori turpināja sniegt aktuālu informāciju un atbildēja ar remigrāciju saistītiem jautājumiem.

Sadarbības veicināšana ar Frankfurtes Latviešu biedrību un satikšanās ar diasporas pārstāvjiem ļauj iepazīt reālo diasporas dzīvi, satikt cilvēkus un skaidrāk iepazīt viņu vajadzības, tādējādi nodrošinot iespēju sniegt potenciālajiem remigrantiem vēl detalizētāku un viņu vajadzībām piemērotāku individualizēto piedāvājumu. Šādas klātienes tikšanās arī nodrošina iespēju uzrunāt tos tautiešus, kuri ikdienā uzturas citā informatīvajā telpā vai vēl nav iepriekš pietiekami iepazinuši remigrācijas koordinatora darbu un sniegto atbalstu, kā arī ļauj dibināt jaunus kontaktus un apzināt jaunas vajadzības un papildu iespējas potenciālo remigrantu informēšanai par atgriešanās iespējām Kurzemē.

Kurzemes plānošanas reģions pateicas Frankfurtes Latviešu biedrības valdes priekšsēdētājai Mārītei Kļaviņai – Pönsgen par iespēju piedalīties sirsnīgajā pasākumā un, godinot Latvijas proklamēšanas 105. gadadienu, atgādināt tautietiešiem par atgriešanās iespējām un pieejamo atbalstu dzimtenē.

Par remigrācijas koordinatoru darbu:

Ja Jums ir jautājumi un nepieciešams atbalsts, lai atgrieztos dzimtenē, aicinām sazināties ar remigrācijas koordinatoru, kurš pēc vajadzību apzināšanas, sadarbojoties ar pašvaldībām vai citām valsts iestādēm, izstrādā individuālu piedāvājumu. Remigrācijas koordinators var sniegt atbalstu par: pakalpojumiem ģimenēm, mājokļa jautājumiem, darba un uzņēmējdarbības iespējām, sociālo un sadzīves jautājumu risināšanu. Ar koordinatora sniegtajiem pakalpojumiem var iepazīties: www.paps.lv. Savukārt vairāk par remigrāciju Kurzemē iespējams uzzināt: www.kurzemesregions.lv/remigracija

informāciju sagatavoja:
Agnese Berģe,
Kurzemes plānošanas reģiona
Remigrācijas koordinatore
e-pasts: koordinatore@kurzemesregions.lv