Iepirkuma Nr.
KPR 2016/9/ESF

Ievietošanas datums:
27.08.2016

Termiņš:
16.09.2016

Līgumcena EUR (bez PVN)    1. daļa – 80,00EUR par izvērtējumu vienam bērnam

Piegādātājs/Piezīmes          1. daļa – Ilona Talente; 2., 3. un 4. daļas beigušās bez rezultāta