Iepirkuma Nr.
KPR 2016/10/ESF

Ievietošanas datums:
27.08.2016

Termiņš:
16.09.2016

Līgumcena EUR (bez PVN)    1. daļa – 55,00EUR par izvērtējumu vienai personai; 2. daļa – 50,00 EUR par izvērtējumu vienai personai;

Piegādātājs/Piezīmes        1. daļa – biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””; 2. daļa – biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””