Ja esi 15–18 gadus vecs, dzīvo ārpus Latvijas un vēlies pilnveidot savas latviešu valodas prasmes, piesakies Latviešu valodas aģentūras 15 nodarbību kursam jauniešiem!
🟪 Nodarbības notiks platformā „Zoom” trešdienās plkst. 19.00–20.00 pēc Latvijas laika.
🟪 Pirmā nodarbība 13. septembrī.
🟪 Gaidām skolēnus ar labām valodas prasmēm, lai kopā ar vienaudžiem no dažādām valstīm mācītos latviešu valodu, iegūtu jaunus draugus un runātu par sev interesējošām tēmām.
✍🏼 Pieteikties aicinām līdz 8. septembrim šeit: https://forms.office.com/e/rL0znsg0em
Latviešu valodas aģentūra kopš 2017. gada attīsta un pilnveido latviešu valodas apguves iespējas tālmācībā Latvijas diasporas skolēniem, izmantojot lva.classflow.lv vidi.

 

Nodarbības tiešsaistē

Ko skolēni dara latviešu valodas nodarbībās? Varētu domāt – kāpēc šāds jautājums, nu protams, mācās latviešu valodu. Taču LVA pedagogi piedāvā daudz vairāk. Lūk, ko saka skolēnu mamma no Kanādas: “Šīs nodarbības maniem bērniem ir tik daudz ko devušas, tiešām nevaru pat izteikt vārdos, cik daudz tas man nozīmē. Ne tikai viņu vārdu krājums ir audzis, ir iemācījušies latviski lasīt, bet arī daudz ir uzzinājuši par Latvijas vēsturi, dabu un kultūru. Novērtēju, ka nodarbībās tiek runāts par svētkiem un Latvijai svarīgām dienām un notikumiem. Redzu, ka viņos ir pamodies tāds kā patriotisms un lepnums, ka viņi arī ir latvieši. Nav tā, ka mamma ir vienīgā, kas “uzbāžas” ar latviešu valodu un tradīcijām. Ja skolotāja kaut ko saka, tad ir jāieklausās.”

LVA organizētas latviešu valodas nodarbības tiešsaistē profesionāla pedagoga vadībā 7–14 gadus veciem diasporas skolēniem tiek piedāvātas kopš 2017. gada septembra, kad mācības sāka 120 skolēni 22 grupās 26 valstīs.

2018./2019. mācību gadā latviešu valodu tālmācībā apguva 123 bērni 28 valstīs.

2019./2020. mācību gadā latviešu valodu apguva 198 skolēni 35 valstīs.

2019./2020. mācību gadā LVA piedāvāja tiešsaistes latviešu valodas nodarbības arī remigrējušiem skolēniem (12 skolēni).

2020./2021. mācību gadā latviešu valodu tiešsaistē apguva 240 skolēni 41 valstī, tajā skaitā 6 pusaudžu grupas (36 skolēni).

2021./2022. mācību gada 1. pusgadā latviešu valodu tiešsaistē apguva 229 skolēni 36 valstīs. 2. pusgadā grupās ar labu valodas prasmi pievienojās jauni skolēni, un 2. pusgadā latviešu valodu tiešssaistē apguva 250 skolēni 38 valstīs.

2022./2023. mācību gadā latviešu valodu apguva 266 skolēni 39 valstīs.

Nodarbības notiek grupās (6–10 skolēni grupā) vienu vai divas reizes nedēļā noteiktā laikā Latvijas skolotāju vadībā. Grupas tiek komplektētas, ņemot vērā skolēnu valodas prasmes līmeni, vecumu, kā arī laika zonu. Par tiešsaistes saziņas līdzekli tiek izmantots Skype vai Zoom, liela daļa mācību materiālu tiek sagatavoti un nosūtīti lva.classflow.lv vidē.

Latviešu valodas tālmācības nodarbības finansē LVA no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”.