Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Nolikums_KPR 2016_8_NFI

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Protokola izraksts Pakalpojuma ligums pakalpojuma līgums jautajums un atbilde

Iepirkuma Nr.
KPR 2016/12/NFI

Ievietošanas datums:
04.10.2016

Termiņš:

14.10.2016

Līgumcena EUR (bez PVN)
1.daļā līgumcena 4000,00 euro bez PVN (28.11.2016. Līgums Nr.2.2-11/47/16); 2.daļā – līgumcena 2400,00 euro bez PVN (02.11.2016. Līgums Nr.2.2-11/3/44/16)

Piegādātājs/Piezīmes
1.daļā – personu apvienība SIA “Baltijas Konsultācijas” un SIA “Oxford Research Baltics” 2.daļā – personu apvienība SIA “Baltijas Konsultācijas” un SIA “Oxford Research Baltics”