Ir noslēdzies projekta MEDWwater pirmais periods. Aicinām iepazīties ar projekta 1. ziņu lapu, kur apkopota infomācija par jau paveiktajiem darbiem un ar projektu saistītām aktuālām tēmām.

Projekta ziņu lapa ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.  Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Liena Freimane
Projekta vadītāja
e-pasts: liena.freimane@kurzemesregions.lv
tālrunis: + 371 26306030

Vairāk par projektu: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/medwater/